Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan senior säsongen 2017/18


Nedan finner ni inbjudan till spel i seniorserierna arrangerade av Småland-Blekinge BDF säsongen 2017/18 enligt fastställda tävlingsbestämmelser för Svenska BBF med tillägg för beslutade tävlingsbestämmelser i samband med Småland-Blekinge BDF:s bestämmandemöten samt gemensamma beslut fattade med Skånes BBF och Westra BDF inom ramen för samarbetet inom Tävlingsregion Syd samt inom ramen för beslut vid Svenska BBF:s tävlingsmöten.

Nedan finner ni förutsättningarna för spel i seniorserierna säsongen 2017/18 tillsammans med anmälningsblankett för seniorserierna säsongen 2017/18.

OBSERVERA att distriktsstyrelsen/tävlingsledningen kan besluta om korrigeringar och ändringar i nedan angivet beroende på antalet anmälda lag samt att ändringar kan ske enligt beslut från Svenska BBF !

NOTERA att allt nedan gäller damer och herrar.

 

SENIORSERIERNA SÄSONGEN 2017/18.

Seniorserierna administreras av Småland-Blekinge BDF.
Anmälan och anmälningsavgiften på 1 000 kronor per lag skall vara distriktskansliet tillhanda senast onsdag 31 maj.

Seniorserierna kommer att spelas under hela säsongen som en sammanhängande serie där lagen inom samma serie ska ha spelat mot varandra minst en gång innan uppehåll för jul- och nyår.
Ställningen i serien innan uppehållet för jul och nyår är kvalificerande för lag som vill försöka nå kvalspelet till förbundsserierna säsongen 2018/19.
Lag som vill delta i förkvalet, Division 2 Götaland, till förbundsserierna säsongen 2018/19 spelar vidare i distriktets seriespel under våren samt att laget förbinder sig att delta i kvalet till förbundsserierna säsongen 2018/19.
Maximalt 2 herrlag och 2 damlag kan delta i förkvalet till förbundsserierna säsongen 2018/19.

Beroende på antalet anmälda lag till seniorserierna säsongen 2017/18 så kan det bli aktuellt med spel i Division 2 respektive Division 3 och rangordningen för spel i respektive serie bygger på följande ranking:

1. Nedflyttat lag från förbundsserie eller förbundsseriekval säsongen 2016/17.
2. Lag som ej når förbundsserie efter kvalspel våren 2017.
3. Slutplacering i Division 2 Småland-Blekinge BDF säsongen 2016/17.

 

KVAL TILL FÖRBUNDSSERIERNA SÄSONGEN 2018/19.

Lag 1 och 2 i förkvalet, Division 2 Götaland, äger rätt att delta i kval till Basketettan säsongen 2018/19.

Om antingen farmarklubb till förbundsserieklubb eller farmarklubb tillsammans med dess huvudklubb deltar i förkvalet gäller speciella bestämmelser rörande eventuell uppflyttning till Basketettan och information om detta inhämtas av berörda föreningar direkt från Svenska BBF.

 

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SÄSONGEN 2017/18.

Så kallade B-lag kan delta i seniorserierna men detta under förutsättning att dessa lags föreningar ansöker om spel med extra representationslag.

Spelares och coachers rätt att representera laget bestäms av Svenska BBF:s tävlingsbestämmelser.

 

PRIS TILL SERIESEGRANDE LAG I SENIORSERIERNA SÄSONGEN 2017/18.

Pris till seriesegrare, pokal, utgår till seriesegrande lag i respektive seniorserie och utdelning sker i samband med seriesegrande lags distriktssamling i anslutning till seriens avslutning.

 

SEKRETARIAT SENIORSERIERNA SÄSONGEN 2017/18.

Sekretariatet i seniorserierna skall bestå av utbildade och godkända funktionärer.
Namn på godkända sekretariatsfunktionärer finns angivet på distriktets hemsida.

 

SPELKLARLISTA, LAGLICENS, SÄSONGEN 2017/18.

Alla spelare och coacher i seniorserierna måste vara upptagna på spelklarlista enligt Svenska BBF:s tävlingsbestämmelser om laglicens.

Föreningen kommer att faktureras kostnaden för laglicensen, med sista betalningsdag 21 september.

Föreningen ansvarar för att betalning sker i tid av ovannämnd licenskostnad, laglicenskostnad senast 21 september, eller innan första seriematchen, annars påförs föreningen bestraffning enligt bestämmelserna för walk-over.

 

COACHER SENIORSERIERNA SÄSONGEN 2017/18.

För att alla involverade skall erhålla möjlighet att på ett enkelt sätt kunna kommunicera med varandra skall uppgifter om lagets coach sändas in på senare efterfrågan via e-post av serieadministratör.

Coacherna skall även ha erforderlig utbildning enligt bestämmelserna för Svenska BBF.
Coachernas utbildningsnivå kommer att framgå via spelklarlistor.

 

ARRANGEMANGSRAPPORT SÄSONGEN 2017/18.

I samband med match så fylls arrangemangsrapport in och bifogas matchprotokollet.

 

ÖVRIGA UPPGIFTER FRÅN FÖRENINGARNA SENIORSERIERNA SÄSONGEN 2017/18.

Uppgifter om till exempel anmälda lags speldräktsfärger kommer att efterfrågas via e-post av serieadministratör från berörda föreningar och dessa uppgifter anges på Småland-Blekinge BDF:s hemsida.

Uppgifter om speldräktsfärger, matchtid och bollstorlek för seniorserierna finner ni på Småland-Blekinge BDF:s hemsida.

 

DOMARARVODERING, SAMT ÖVRIG DOMARADMINISTRATION, SÄSONGEN 2017/18.

Domararvoderingen, liksom övrig domaradministration, handläggs av serieadministratör och betalning för domararvodering görs via utsända fakturor med sista betalningsdag 21 september.

Domarkostnaderna beräknas på domarkostnaderna tidigare säsonger.

Serviceavgiften för administrationen av domararvoderingen uppgår till 50 kronor per hemmamatch och betalas vid respektive fakturatillfälle.

 

SPELDAGAR SENIORSERIERNA SÄSONGEN 2017/18.

I samband med lottningen som skickas ut till föreningarna bifogas en lista med speldagar för varje omgång.

De helger då det förekommer spel i USM och/eller RM kan spel ske i seniorserierna under förutsättning att inget av involverade lag i deltar i USM-/RM-spelet samt att matcherna i seniorserierna bör ske vardagar.

Föreningarna uppmanas att om möjligt undvika matchstart innan klockan 11.00 och efter klockan 17.00 lördagar och söndagar ifall resa för bortalag överstiger 100 kilometer enkel resväg.

 

AVGIFTER SENIORSERIERNA SÄSONGEN 2017/18.

Avgifter i samband med seniorseriespel finner på Småland-Blekinge BDF:s hemsida samt på Svenska BBF:s hemsida gällande avgifter i samband med licensiering.

 

KALENDARIUM SENIORSERIERNA SÄSONGEN 2015/16.

2017-05-15
Utskick av inbjudan till seriespel säsongen 2017/18 via e-post samt upplägg av inbjudan på Småland-Blekinge BDF:s hemsida.

2017-05-31
Anmälan och anmälningsavgift Småland-Blekinge BDF tillhanda senast denna dag - anmälan eller betalning efter datum leder till högre kostnader.

2017-06-02
Utskick av lottningen till föreningarna.

2017-06-28
Preliminära matchtider Småland-Blekinge BDF tillhanda från föreningarna.

2017-06-30
Utskick av preliminära matchtider till föreningarna.

2017-08-31
Sista dag för efteranmälan till seniorserierna för höstens spel med förhöjd anmälningsavgift.

2017-09-13
Sista dag för ändringar av matchtider seniorserierna.

2017-09-14
Definitiva spelprogram för seniorserierna säsongen 2016/17.

2017-09-21
Sista betalningsdag licensavgift.

2017-09-30
Sista betalningsdag domaravgift.

Övriga datum gällande seniorserierna sänds ut till berörda föreningar samt att datum finns upptagna under förteckningen av avgifter för seniorseriespel på Småland-Blekinge BDF:s hemsida.

 

ANMÄLNINGSBLANKETT TILL SENIORSERIERNA SÄSONGEN 2017/18.

Anmälningsblanketten för höstens seriespel skall vara undertecknad av föreningens ordförande, eller annan firmatecknare, och vara Småland-Blekinge BDF tillhanda senast 2017-05-31 tillsammans med anmälningsavgiften på 1 000 kronor enligt förutsättningarna för anmälan enligt ovan.

I och med att anmälan sänds in, undertecknad av föreningens ordförande eller annan firmatecknare, så åtar sig föreningen att följa bestämmelserna i inbjudningshandlingarna, de ekonomiska bestämmelserna som anges på Småland-Blekinge BDF:s hemsida gällande seriespel samt övriga tävlingsbestämmelser för seriespel fattade av Svenska BBF och andra idrottsorganisationer.

Klicka på nedanstående rad för anmälningsblanketten för spel i seniorserierna säsongen 2017/18.

Anmälningsblankett senior säsongen 2017/18.

Uppdaterad: 01 SEP 2017 17:32
Skribent: Jovan Skundric


Postadress:
Småland-Blekinge BDF
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress:
St Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:
Tel: +46 (0)36 34 54 80
E-post: This is a mailto link

Se all info