Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan ungdom säsongen 2017/18


Nedan finner ni inbjudan till spel i ungdomsserierna arrangerade av Småland-Blekinge BDF säsongen 2017/18 enligt fastställda tävlingsbestämmelser för Svenska BBF med tillägg för beslutade tävlingsbestämmelser för distriktet.

Nedan finner ni förutsättningarna för spel i ungdomsserierna tillsammans med anmälningsblankett.

OBSERVERA att distriktsstyrelsen/tävlingsledningen kan besluta om korrigeringar och ändringar i nedan angivet beroende på antalet anmälda lag samt att ändringar kan ske enligt beslut från Svenska BBF !

NOTERA att allt nedan gäller flickor och pojkar.

 

UNGDOMSSERIERNA SÄSONGEN 2017/18.

Spel i ungdomsserierna sker i en rak serie över hela säsongen i kategorierna U13, U14, U15 och U16.

För säsongen 2017/18 motsvarar åldrarna följande i ungdomsserierna:

U13 - födda 2005 och yngre.
U14 - födda 2004 och yngre.
U15 - födda 2003 och yngre.
U16 - födda 2002 och yngre.

Spel för U12 och yngre sker via spelformen EB och separat information skickas ut till föreningarna om dessa spelformer.

Anmälda lag fördelas i de olika serienivåerna på underlag av anmälningarna.
En åldersgrupp kan bestå av en eller flera serier.

Dispenser för överåriga spelare kommer inte att ges utom i undantagsfall som beslutas av tävlingsledningen.

 

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SÄSONGEN 2017/18.

En förening ha fler än ett lag i samma serie men spelare inom samma förening får ej gå mellan dessa lag.

Spelares och coachers rätt att representera laget bestäms av Svenska BBF:s tävlingsbestämmelser och dessa måste finnas med på spelklarlistan.

 

PRIS TILL SERIESEGRANDE LAG SÄSONGEN 2017/18.

Pris utgår med pokal och medalj till seriesegrande lag säsongen 2017/18.

 

SEKRETARIAT SÄSONGEN 2017/18.

Sekretariatet i ungdomsserierna bör bestå av utbildade och godkända funktionärer.

 

SPELKLARLISTA, LAGLICENS, SÄSONGEN 2017/18.

Alla spelare och coacher i ungdomsserierna skall vara upptagna på spelklarlista enligt Svenska BBF:s tävlingsbestämmelser om laglicens.

Föreningen kommer att faktureras kostnaden för laglicensen, med sista betalningsdag 21 september.

Föreningen ansvarar för att betalning sker i tid av ovannämnda licenskostnader, laglicenskostnad senast 21 september eller innan första seriematchen, annars påförs föreningen bestraffning enligt bestämmelserna för walk-over.

Uppgifter om speldräktsfärger, matchtid och bollstorlek för ungdomsserierna finner ni på distriktets hemsida.

 

COACHER SÄSONGEN 2017/18.

För att alla involverade skall erhålla möjlighet att på ett enkelt sätt kunna kommunicera med varandra skall uppgifter om lagets coach sändas in på senare efterfrågan via e-post av serieadministratör.

Coacherna skall även ha erforderlig utbildning enligt bestämmelserna för Svenska BBF.
Coachernas utbildningsnivå kommer att framgå via distriktets hemsida och/eller via spelklarlistor.

 

ARRANGEMANGSRAPPORT SÄSONGEN 2017/18.

I samband med match så fylls arrangemangsrapport in och bifogas matchprotokollet.

 

ÖVRIGA UPPGIFTER FRÅN FÖRENINGARNA SÄSONGEN 2017/18.

Uppgifter om till exempel anmälda lags speldräktsfärger kommer att efterfrågas via e-post av serieadministratör från berörda föreningar och dessa uppgifter anges på distriktets hemsida.

 

DOMARADMINISTRATION SÄSONGEN 2017/18.

Domare i ungdomsserierna tillsätts av föreningarna och om domare tillkallas utifrån för att döma ungdomsserierna så finns uppgift om ersättningsbelopp på distriktets hemsida.

 

SPELDAGAR SÄSONGEN 2017/18.

I samband med lottningen som skickas ut till föreningarna bifogas en lista med speldagar för varje omgång.

Föreningarna uppmanas att om möjligt undvika matchstart innan klockan 11.00 och efter klockan 17.00 lördagar och söndagar ifall resa för bortalag överstiger 100 kilometer enkel resväg.

 

AVGIFTER SÄSONGEN 2017/18.

Avgifter i samband med ungdomsseriespel finner på distriktets hemsida samt på Svenska BBF:s hemsida gällande avgifter i samband med licensiering.

 

KALENDARIUM UNGDOMSSERIERNA SÄSONGEN 2017/18.

2015-05-15
Utskick av inbjudan till seriespel säsongen 2017/18 via e-post samt upplägg av inbjudan på distriktets hemsida.

2017-05-31
Anmälan och anmälningsavgift Småland-Blekinge BDF tillhanda senast denna dag - anmälan eller betalning efter datum leder till högre kostnader.

2017-06-02
Utskick av lottningen till föreningarna.

2017-06-28
Preliminära matchtider Småland-Blekinge BDF tillhanda från föreningarna.

2017-06-30
Utskick av preliminära matchtider till föreningarna.

2017-08-31
Sista dag för efteranmälan till ungdomsserierna med förhöjd anmälningsavgift.

2017-09-13
Sista dag för ändringar av matchtider ungdomsserierna.

2017-09-14
Definitiva spelprogram för ungdomsserierna säsongen 2017/18.

2017-09-21
Sista betalningsdag licensavgift.

 

ANMÄLNINGSBLANKETT TILL UNGDOMSSERIERNA SÄSONGEN 2016/17.

Anmälningsblanketten till spel i ungdomsserierna skall vara undertecknad av föreningens ordförande, eller annan firmatecknare, och vara Småland-Blekinge BDF tillhanda senast 2017-05-31 tillsammans med anmälningsavgiften på 250 kronor enligt förutsättningarna för anmälan enligt ovan.

I och med att anmälan sänds in, undertecknad av föreningens ordförande eller annan firmatecknare, så åtar sig föreningen att följa bestämmelserna i inbjudningshandlingarna, de ekonomiska bestämmelserna som anges på Småland-Blekinge BDF:s hemsida gällande seriespel samt övriga tävlingsbestämmelser för seriespel fattade av Svenska BBF och andra idrottsorganisationer.

Klicka på nedanstående rad för anmälningsblanketten för spel i ungdomsserierna.

Anmälningsblankett ungdom säsongen 2017/18.

Uppdaterad: 01 SEP 2017 17:33
Skribent: Jovan Skundric


Postadress:
Småland-Blekinge BDF
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress:
St Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:
Tel: +46 (0)36 34 54 80
E-post: This is a mailto link

Se all info