Hoppa till sidans innehåll

Organisationsutredning (avslutad)


Sidan finns med som en historisk beskrivning
Bakgrund:
Basketbollsförbundets indelning i distrikt och regioner har varit under diskussion vid ett flertal tillfällen utan att någon förändring har skett. Vid BDF-konferensen i månadsskiftet januari och februari 2008, var frågan åter aktuell. Konferensen hade ett 50-tal deltagare från hela landet. Deltagarna vid konferensen blev eniga om att det nu är motiverat att göra en förändring.


I dag har Basketbollförbundet tre olika regionala indelningar, vi har 12 distriktsförbund (BDF), 6 tävlingsregioner och 4 utbildningsregioner. Deltagarna vid BDF-konferensen var eniga om att det inte är ändamålsenligt att ha den splittrade regionala indelning, som vi har idag. Det rimliga och önskvärda är att i framtiden ha endast en indelning av landet i regioner. De nya regionerna ska då ha ansvar för de uppgifter som i dag sköts av BDF: en och regionerna.


Styrelsen har diskuterat synpunkterna från BDF-konferensen och beaktat tidigare förslag och idéer med samma tema. Styrelsen förordar att en förändring av distriktsorganisationen kommer till stånd. Hur denna förändring ska göras finns det olika synpunkter på. Det övergripande syftet med en ny organisation är att arbetet i föreningarna ska bli enklare, mer effektivt och ge ett bra sportsligt resultat vad gäller antalet utövare och kvalitén på desamma.


Uppdrag/direktiv:
Uppdraget är att fortsätta utreda idrottens organisation. Vilken styrning och organisation för oss mot målarbetet och visionen, som antogs på förbundsmötet mars 2009? Hur ska vi organisera oss för att få bidrag från stat, landsting och kommuner? Vilka behov har föreningarna?
 
Direktiven från förbundsstyrelsen är att utforma ett förslag till organisation - i vid mening. Med organisation menas ansvarsfördelning, styrning och demokrati. Förslaget ska vara ändamålsenligt, effektivt och tydligt. Gruppen ska särskilt se över mellannivån, bedriva försöksverksamhet och titta närmare på mandatfördelningen på förbundsmötet och repskapet.

Arbetet ska ske öppet, det ska gå att följa och det ska gå att lämna synpunkter.


Arbetsgrupp:
Ordförande Thomas Persson (förbundsstyrelsen), Projektledare Kaj Krantz (ordförande, Östsvenska BDF), Anna Westin (förbundsstyrelsen), Lena Wallin-Kantzy (generalsekreterare), Helena Lindvall (ordförande, Norrbotten BDF), Staffan Lindström (styrelseledamot, Westra BDF), och sekreterare Aila Ibanez Mengüc (förbundskansliet)


Tidplan:
Vår 2009: styrelsebehandling
Höst 2009: ta fram underlag
Vår 2010: frågeställningar, intervjuer/diskussioner
Höst 2010: skiss/idé på remiss - involvera alla
Dec 2010: redovisning till styrelsen
Vår 2011: stadgeutskottet, styrelsen, förbundsmöte

 

Underlag att ladda ner:

A Mål och Vision SBBF efter Förbundsmötet
B Organisationsutredning 2002 B. Wallin 
C Verksamhetsmanual 2007
D Fakta 2007
E Antal medlemmar per förening
F GK till komprimerad utb per distrikt 0809
F Steg 3 utb per distrikt 0809
F GK utbildade per distrikt 0809
F Steg 1 utbildade per distrikt 0809
G Indelning övriga idrotter 
H Enkät till BDF-konf 2009
I Licens U 15 U 20 
J U 15 U 20 fakta 
K Förbundsstyrelse dec 09 Direktiv lokal regional organisation
Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:32
Skribent: Aila Ibanez Mengüc


 
facebook twitter-icon YouTube icon button Instagram-icon eng

   

Basketapp

appstoreGoogle

adlibris_190x150 

Min_Match_Banner_Nej_200X200

feucph3c1

Postadress:
Svenska Basketbollförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46 8 699 60 00
E-post: This is a mailto link

Se all info