Hoppa till sidans innehåll

Bidrag för Utvecklingsprojekt


UTVECKLINGSPROJEKT 2018

Via Idrottslyftet önskar Svenska Basketbollförbundet (SBBF) stötta föreningar som vill utveckla sin verksamhet.

För att dessa medel ska verka för Svensk Baskets uppsatta mål, har SBBF:s Hållbarhetsutskott (fd Barn & Ungdom) fastställt en rad prioriterade satsningar.

Bidraget skall i första hand verka som ett uppstartsbidrag för föreningen att komma igång med en satsning.

Ett fortsatt stöd för satsning som redan har fått bidrag kommer inte att prioriteras, eftersom det ska finnas utrymme för fler initiativ.

Idrottslyftet ska inte gå till ordinarie verksamhet.  

Din förening kan söka projektmedel för följande satsningar:

 • Utvecklingsarbete som syftar till att stärka föreningens organisation genom exempelvis framtagande av verksamhetsplan, handlingsplaner, policys mm.
 • Föreningsutveckling baserat på tips från RFs websida Strategi 2025 https://www.strategi2025.se/vadkanjaggora/somforening/
 • Initiativ som främjar samsyn med andra idrottsföreningar i andra idrotter (exempelvis den lokala friidrottsföreningen)
 • Framtagande av en ledarutvecklingsplan som stärker föreningens arbete med rekrytering, coachvård, utbildning och inspiration.
 • Delaktighetsinitiativ. Exempelvis i form av
  - spelarenkät
  - spelarråd/ungdomsråd
  - föräldraråd
 • ”Utmana din idrottsförening” – ett initiativ från SISU Idrottsutbildarna för föreningar som känner behov av ett lyft. För mer information, se här: https://www.sisuidrottsutbildarna.se/forforening/Vikommertilldig/utmanadinidrottsforening
 • Ny verksamhet för föreningen, såsom:
  - Rullstolsbasket; uppstart av ny verksamhet för rullstolsburna barn, ungdomar eller vuxna.
  - 3x3 verksamhet
 • Nybörjarbasket för tonåringar.
 • Dagläger eller lovläger som arrangeras inom föreningen för första gången.

 

Utöver allmänna kriterier för Idrottslyftet ska följande specifika kriterier för utvecklingsprojekt uppfyllas:

 • Satsningen ska vara förankrat i ert Basketbolldistriktsförbund (BDF)
 • Satsningen ska vara förankrat i ert Distriktsförbund (DF)/SISU
 • Satsningen ska vara tydligt beskriven, helst genom en SMART-målbeskrivning; Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbestämt.
 • Det behöver också finnas med en enkel plan på hur satsningen ska kunna leva vidare ur ett längre perspektiv.

Företrädelsevis kan ert projekt även:

Genomföras med andra basketföreningar eller andra förening för annan idrott än basketboll.

Ekonomiska begränsningar:

Varje förening kan ansöka om upp till 50 000 kr för ett utvecklingsprojekt under 2018.


Hur många projekt kan en förening ansöka medel för?

En förening får naturligtvis ansöka om medel för fler än ett projekt. En andra ansökan kommer dock att få lägre prioritet jämfört med en första ansökan från annan förening.

 

Vid frågor kring utvecklingsprojekt, kontakta Camilla Altéus på This is a mailto link eller 08-699 63 13

 

Uppdaterad: 07 FEB 2018 12:46 Skribent: Orkan Berktan


facebook twitter-icon YouTube icon button Instagram-icon 

  

 

Min_Match_Banner_Nej_200X200

feucph3c1

Postadress:
Svenska Basketbollförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Se all info