Hoppa till sidans innehåll

Styrelse, nämnder & Kommitéer


Styrelsen har möten planerade var 6:e vecka. Årsmötet planeras att hållas i mars varje år. 

Om du har frågor kring styrelsearbetet kontakta gärna ordförande eller kanslichef. 

På Stockholms Basketdistriktförbund finns ett antal olika nämnder och utskott/kommittéer som ansvarar för olika områden.

Samtliga nämnder och utskott/kommitéer utses av styrelsen. Målsättningen är att det alltid ska finnas en styrelserepresentant i varje nämnd.


Tävlingsutskottet

Tävlingsutskottet (TU) arbetar med frågor kring tävlingsbestämmelser, överklagan och utveckling av tävlingsverksamheten. De träffas i regel ca 10 dagar innan varje kansliträff.

Frågor, överklagan eller liknande som önskas tas upp på TU:s möten måste inkomma till StBDF senast 10 dagar innan mötesdag. Ärenden mailas till This is a mailto link med ämnet "Att: TU".


Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet (UU) diskuterar och arbetar med frågor som rör utbildning och basketutveckling i distriktet. Exempel på områden som ligger under UU är domar- och ledarutbildning, clinics, distriktslag och NIU. Utskottet träffas fyra gånger/år.

Ledamöterna i UU representerar olika delar i distriktets verksamhet. Det finns även en tydlig kopplng till SBBF:s verksamhet för att säkerställa att StBDF följer den röda tråd som finns (gällande utbildning och utvecklingsfrågor) samt spelarutvecklingsplanen (SUP). 


Domarkommittén

Domarkommittén (DK) har till uppgift att behandla frågor rörande domarverksamheten i StBDF. 

DK sätter bland annat riktlinjer för hur tillsättningar av matcher ska gå till. 

 


Disciplinnämnden

Disciplinnämnden (DN) består utav en ordförande och två ledamöter, samt en suppleant som är med och beslutar i ärenden i de fall där jäv kan uppstå bland de ordinarie ledamoten. DNs uppgift är att ta emot anmälningar och fatta beslut om bestraffning enligt RF:s regler.

Skilnaden från vanliga brott som handläggs av polis, åklagare och allmän domstol är att den som blivit utsatt för förseelsen inte är part i ärendet. Tidigare skickades anmälan aldrig till den utsatte, men vi har nu i de flesta fall bett de som blivit utsatt för något att yttra sig, dock inte obligatoriskt.

Eventuella överklaganden skall göras till SBBF, senast tre veckor efter delgivet beslut.

Aktuella sammansättningar finns under "Kontakt".

Uppdaterad: 26 JUN 2017 15:41 Skribent: Sara Dutina
Epost: This is a mailto link


BorjaSpela_180x180

 

JSU_180x180

SAMARBETSPARTNERS

BS_180x180

 

 SISU_180x180

Postadress:
Stockholms BDF
Fakturaadress E-faktura: This is a mailto link, Smedjegatan 8 (ej fakturor)
131 54 Nacka

Besöksadress:
Smedjegatan 8
131 54 Nacka

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info