× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Föreningar

Föreningar

Svenska Basketbollförbundet består av de föreningar som är medlemmar i förbundet. För att söka en förening, gå till föreningsregistret.

Ideell förening, som består enbart av fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda.

1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka bör upprättas på grundval av RF:s normalstadgar för idrottsförening.

2. Föreningen bedriver basketbollverksamhet.

3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s, SBBF:s och vederbörande BDF:s stadgar och tävlingsregler samt beslut fattade av överordnade idrottsorgan.

4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.

5. Föreningen har betalat de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts.