Hem / Föreningar / Medlemskap och avgifter

Medlemskap och avgifter

Medlemskapet i Svenska Basketbollförbundet innebär att föreningarna får:

1. Möjlighet att deltaga i olika seriespel för ungdoms- och seniorlag,

2. Få sanktion för anordnande av egna turneringar,

3. Möjlighet att få använda förbundskaptener/landslagscoacher i föreningen,

4. Tillgång till vår utbildningsverksamhet,

5. Information om aktuella saker som händer inom verksamheten,

6. Möjlighet att påverka utvecklingen genom vår demokratiska   medlemsorganisation,

7. Råd/stöd/service från våra kanslier (distriktskanslier/Idrottens Hus i Stockholm),

8. Råd/stöd/service från SISUs och DFs kanslier i distrikten

9. Råd/stöd/service från RFs utvecklingscentra i landet

10. Möjlighet att delta på och i våra arrangemang,

11. Möjlighet att delta i samordnade projekt/satsningar/kampanjer (ex vis Unga Ledare, Ledarforum),

12. Tillgång till vår hemsida www.basket.se (länkar),

13. Tillgång till mallar för egen hemsida på nätet, "klubben on line"

14. Tillgång till administrativa hjälpmedel,

15. Tillgång till förmånliga olycksfallsförsäkringar för alla basketbollspelare vi betalar en ungdomsförsäkring för alla ungdomsspelare

16. Tillgång till RF:s grundförsäkring för idrottsföreningar,

17. Skattebefrielse enligt halva basbeloppsregeln för sociala avgifter och källskatt, möjlighet till schablonavdrag i deklaration för enskilda föreningsledare, momsbefrielse för föreningsverksamheten,

18. Möjlighet till kommunala och statliga bidrag och tillgång till lokaler,

19. Möjlighet att få lotteritillstånd och bingotillstånd, mm.

20. Omfattas av RF:s Grundförsäkring via Folksam.

 

 

Årsavgifter


Förbundsmötet beslutar om principen för årsavgift för Svenska Basketbollförbundets föreningar.
Grundavgiften är 1000 kr för alla föreningar per kalenderår. Nya föreningar betalar 500 kr. Skolidrottsföreningar betalar 250 kr per kalenderår.