Hem / Föreningar / Utträde ur SBBF

Utträde ur SBBF

Bedriver ni inte längre någon basketbollverksamhet i er förening? Är det kanske så att ni inte längre ens har en fungerande styrelse eller har genomfört årsmöte de senaste åren?

I sådana fall kan det vara bäst för alla inblandade parter att ni begär utträde ur Svenska Basketbollförbundet.

Varför är det bra att begära utträde?

Ur föreningens perspektiv är det korrekt ur ett föreningsrättsligt perspektiv att träda ur ett specialidrottsförbund som SBBF när man inte längre bedriver basketbollverksamhet. I dessa fall uppfyller man helt enkelt inte de krav som ställs på föreningen i dess egenskap av medlem i förbundet.

Rent praktiskt kan det också vara skönt att slippa diverse utskick och information från SBBF och ert SDF som inte är relevant. Vidare slipper ni också aviseras om årsavgifter.

Genom att begära utträde hjälper ni också SBBF att hålla med ett uppdaterat medlemsregister.Så här går ni tillväga:

Ni tar en direktkontakt med SBBF via epost eller brev och förklarar att ni begär utträde ur förbundet. Huvudsaken är att detta meddelande kommer från en i föreningen behörig person, firmatecknare och vi ser helst att skrivelsen är åtföljd av ett årsmötesprotokoll som bekräftar utträdet ur SBBF.

Efter det att SBBF godkänt utträdet kommuniceras detta beslut till RF och SDF som korrigerar eventuella föreningsregister.

När man begärt utträde så gäller det from kommande år, ex begär man utträde i maj så måste årsavgiften betalas för innevarande år.

Kontaktperson: Orkan Berktan