× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Föreningsstöd

Föreningsstöd SBBF och RF-SISU

I Strategi 2025  är välmående och fungerande föreningar ett av de uttalade målen. Vi har därför under 2020 tagit initiativ till några olika satsningar för ökat föreningsstöd. 

Utökat samarbete med RF-SISU

RF-SISU har ett grunduppdrag att arbeta med utveckling av idrottsföreningar. Alla föreningar tillhör ett av RF-SISU:s distrikt där ni kan få stöd och utbildning i olika typer av frågor.

Vårt första initiativ handlar om att dra bättre nytta av den kompetens och de resurser som finns hos RF-SISU för att vi som specialidrottsförbund och våra basketdistriktsförbund ska kunna fokusera tydligare på det idrottsspecifika. Det finns mycket som är idrottsövergripande kunskap; sportkontor, valberedning, föreningsdemokrati, ideellt engagemang, ekonomi och mycket mer är likadant oavsett idrott. Istället för att vi ska lägga våra egna resurser på dessa frågor har vi nu formulerat ett SF-specifikt uppdrag till RF-SISU med vad de ska prioritera i arbetet med våra föreningar för att våra föreningar oavsett distriktstillhörighet (BDF och RF-SISU) ska nås av samma avgränsade prioriteringsområden med utgångspunkt i strategin.  

Till uppdraget finns ett kopplat lärgruppsmaterial där ni med stöd av RF-SISU, som processledare eller stöd i hur man genomför lärgruppsverksamhet, kan arbeta med vårt Ramverk för spelarutveckling som utgör den röda tråden i vår sportsliga verksamhet.

Om ni är osäkra på vilket av RF-SISU:s distrikt ni tillhör samt hur ni kommer i kontakt med dem så hittar ni information här: https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/hittainomidrottsrorelsen/

Genom att klicka här kommer ni till en folder som informerar kring hur ni som förening kan samverka med RF-SISU.

Digital föreningsledarutbildning

Som anställd, förtroendevald eller på annat sätt engagerad på en ledande position inom en basketförening kan det ibland vara svårt att veta vilken information och kunskap man behöver samt var man hittar den. Vårt andra initiativ är därför att vi under hösten 2020 kommer att lansera en ny utbildning för föreningsledare som ni hittar på basketutbildning.se

Anställda basketutvecklare

Det tredje initiativet, för att verka som ett tydligare stöd i sportsliga frågor, så kommer Svenska Basketbollförbundet att inrätta nya tjänster som går under arbetsnamnet basketutvecklare. Dessa personer kommer att arbeta med uppsökande utbildningsverksamhet för föreningsledare och tränare med sportsligt fokus.

 

Alla ovan nämnda initiativ innebär ökat stöd och ansvar från SBBF i föreningsfrågor och syftar till att skapa starkare utvecklingsmiljöer samt välmående, fungerande och attraktiva föreningar.