Hem / Basketjobb / Basketjobb i Lidingö Basket

Basketjobb i Lidingö Basket

Lidingö Basket söker nu två tjänster: En tjänst som Klubbdirektör/Sportchef, men också en tjänst som Head-coach för vårt damlag i Basketettan och samtidigt utvecklingsansvarig för klubbens tjejsida.

En kombination av dessa tjänster finns också möjlighet till, beroende på bakgrund, erfarenhet och intresse hos den sökande.

Vision/Mål

Lidingö Basket, en förening i utveckling med en stark grund i egen ungdoms- och juniorverksamhet.
Vårt motto är att alla ska få vara med, samtidigt som det sportsliga målet är att delta i USM för alla årgångar samt spela i näst högsta divisionen för såväl dam- som herrsidan.

 ”Bredd skapar höjd och höjd skapar bredd”.

Lidingö Basket är i en positiv fas och är idag den 12:e största klubben i Sverige.
Vill du vara med i vår utvecklande och framgångsrika gemenskap?

Rollen/Rollerna

Vi söker ny Klubbchef/Sportchef till vår förening. Till ditt förfogande har klubben en heltidsanställd person på Kansliet.

Du jobbar på styrelsens mandat, med klubbens visioner och värderingar för ögonen, med att driva Lidingö Baskets verksamhet framåt genom ledning av kansliet och styrning av våra ledare, coacher, funktionärer och föräldrar.

Dina viktigaste uppgifter i rollen är:

  • Att öka antalet nya medlemmar samtidigt som vi behåller de redan befintliga
  • Att implementera och säkerställa vår ”röda tråd”, dvs vår gemensamma syn på hur vi ska spela basket, göra det med hög kvalitet och samtidigt skapa en gemensam bild på vad vi förväntar oss av såväl föreningen som de aktiva
  • Att ytterst ansvara för klubbens coacher och se till att har relevant utbildning och en personlig utvecklingsplan. I uppdraget ingår också att säkerställa att respektive coach har motsvarande personliga utvecklingsplaner för sina spelare
  • Att äga tillräcklig kunskap och insikt kring klubbens ekonomiska förutsättningar för att i god tid kunna ge förslag på förändringar vid väsentliga avvikelser
  • Att i samråd med styrelsen ansvara för att hantera redan befintliga och anskaffa nya sponsorer
  • Att ansvara för kvalitet och frekvens i all kommunikation såväl inom som utanför klubben

 

Vi söker också en ny Head-coach till vårt Damlag i Basketettan som samtidigt blir Utvecklingsansvarig för vår tjejsida.

Dina viktigaste uppgifter i rollen är:

  • Att ta huvudansvaret för coachning och träning av vårt Damlag som spelar i Basketettan Norra,  den näst högsta divisionen i Sverige
  • I samråd med ansvarig coach för Damjuniorerna säkerställa att båda lag efterlever vår röda tråd enligt rollbeskrivning  av tjänsten som klubbdirektörens/Sportchefens ansvar enligt ovan
  • Att ta det övergripande operativa ansvaret att säkerställa fortsatt positiv utveckling av vår tjejsida innebärande att ännu fler tjejer börjar med basket och att ännu fler fortsätter spela basket under en längre tid

Vi motser din skriftliga ansökan senast den 30/6 -2021.

Vid frågor kontakta gärna klubbens ordförande P-O Göransson på tel 070-671 1777, vice ordförande Ylva Gardell på tel 070-590 7391 eller ansvarig för seniorutskottet i styrelsen,  Christian Hagegård på tel 070-893 8822

Ansökan skickas till: This is a mailto link och This is a mailto link och This is a mailto link