× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
  Hem / Bestämmelser / Tillstånd turneringar mm

Tillstånd turneringar mm


Knapp för arrturnering.png

Knapp för Internationell turnering.png

Knapp för internationella matcher i Sverige.png


Blankett för ansökan om tillstånd

Godkända turneringar 

En förening som önskar arrangera en turnering/internationell match inom Sverige skall ansöka om tillstånd från SBBF. På samma sätt skall föreningar som spelar matcher utanför Sveriges gränser ansöka om tillstånd för detta.


Tillstånd att arrangera nationell turnering eller serie, utöver distriktsserier

SBBF kan medge tillstånd för arrangemang av nationell turnering (3 eller fler lag) eller serier utöver distriktsserier.
Ansökan om tillstånd ska ske i så god tid som möjligt dock senast 3 månader före första match och helst innan inbjudan skickas ut till eventuellt deltagande lag.

För att tillståndet godkänt ska SBBF:s tävlingsbestämmelser tillämpas. SBBF kan medge dispens för eventuella avvikelser.
Eventuella avtal om turnering/cup med externa partners ska träffas med förbehåll om att tillstånd kommer att beviljas.
BDF eller medlemsförening som inte fullgör sina skyldigheter enligt ovan kan åläggas straffavgift om högst 20 000 kronor.

OBS! Notera att SBBFs förbundsstyrelse 16 mars 2016 beslutat om nya tävlingsbestämmelser gällande turneringar för Easy Basket åldrarna.
Här kan du ta del av dem. Tillstånd för internationella matcher 

Endast SBBF, BDF eller medlemsförening har rätt att delta i internationella matcher. Samtliga anmälningar till internationellt seriespel ska ske genom och godkännas av SBBF. Lag som deltar i internationella seriespel får lägst vara U15 det år som säsongen avslutas.

SBBF kan medge tillstånd för deltagande i och arrangemang av internationella cuper, turneringar och enstaka matcher. Ansökan om deltagande i cuper, turneringar och enstaka matcher ska ske i så god tid som möjligt dock senast en månad före första match.

Avtal om deltagande ska träffas med förbehåll om att tillstånd kommer att beviljas. BDF eller medlemsförening som inte fullgör sina skyldigheter enligt tävlingsbestämmelserna kan åläggas straffavgift om högst 20 000 kronor.  Det är föreningen, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i FIBA:s regelverk för aktuell tävling.


Viktigt


Ingen spelare, olicensierad eller licensierad, är försäkrad om de deltar i en turnering/match som ej beviljats tillstånd. En match/turnering som ej beviljats tillstånd kan medföra böter på 1 000 kronor per match.

Turneringar som SBBF beviljar tillstånd listas i länk ovan "Godkända turneringar".

Vid alla typer av tillstånd  skall personer som kallas till landslagsuppdrag prioritera detta före klubbverksamhet.
När lag utanför arrangerande förenings BDF inbjuds till tävling  under landslagsperioder samt förbundsaktiviteter krävs godkännande från berörd/berörda arrangerande föreningars BDF.

Blankett för ansökan om tillstånd 

FIBA sanktionerade turneringar för U14 och yngre 

Varje år så arrangeras ett stort antal seriösa turneringar och jamborees i Europa organiserade av förbund eller klubbar för kategori 14 år eller yngre.

FIBA Europa tycker att dessa initiativ hjälper till att utveckla ungdomsbasketen och vill därför uppmärksamma och stötta dem. Därför har man beslutat att fastställa några enkla basprinciper för dessa turneringar. Om en arrangör accepterar dessa principer så blir man automatiskt godkänd av FIBA Europa och får ett antal fördelar av detta.

I en övergångsperiod, kommer ett antal basprinciper att etableras och därefter ses över regelbundet.

 Följande gäller:

 • Turneringen måste vara avsedd för pojkar och/eller flickor 14 år och yngre (kan även innehålla andra åldersklasser)
 • Tillstånd för deltagande ska ha godkänts av SBBF
 • Turneringen måste innehålla åtminstone ett internationellt lag
 • SBBF ska nominera en person som agerar som lokal representant/kommissarie
 • Arrangören ansvarar för att kommunicera praktisk information liksom resultat till FIBA Europa
 • Arrangören ansvarar för att skicka allt tryckt eller annat material där FIBA Europa är nämnt till FIBA Europa

FIBA Europa kommer att:

 • Officiellt godkänna turneringen
 • Inkludera den i sin officiella turneringstidplan
 • Nämna turneringen på sin hemsida, publicera relevant information som ges av arrangören och erbjuda en länk till turneringens officiella hemsida
 • Erbjuda arrangören att nämna att turneringen är officiellt godkänd av FIBA Europa på allt sitt tryckta material
 • Ge arrangören FIBA Europas logo att använda i materialet enl ovan
 • Ge arrangören FIBA Europas flagga att användas i sporthallen

Kommunikationen mellan arrangören och FIBA Europa sköts av en av arrangören utsedd person som skall godkännas av SBBF. All kommunikation med FIBA Europa skall delges SBBF.


Övriga förutsättningar

Tillstånd för dessa turneringar skall sökas på avsedd blankett. Avgiften för tillståndsansökan är 1 000 kr. Arrangör ska även betala in en depostion på 1 000 kr per turneringsdag. Depositionen återbetalas efter fullföljt uppdrag.

För att kunna erhålla tillstånd av FIBA för turneringar denna säsong måste intresserade föreningar skicka in ansökan som kan laddas ner här.