× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
  Hem / Disciplinnämnden

Disciplinnämnden

Nämnder
Nämnderna har en formell, juridisk funktion. Nämnderna utses av Förbundsstyrelsen som också fastställer en instruktion för arbetet.

 

Disciplinnämnd
Disciplinnämnden handlägger och beslutar i samtliga bestraffningsärenden i förbundsserierna och av SBBF administrerade tävlingar är överklagande instans gällande bestraffningsärenden i distriktsseriena. Disciplinnämndens beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden.

Ledamöter i disciplinnämnden är Jan Jönzén, ordförande, Kjell Fahlgren, Johan Linder och Alexandra Ferm, Linda Schenholm, suppleant.

 

Anmälan till Disciplinnämnden

 • En anmälan skall i första hand göras på SBBFs blankett
 • Instruktioner och hjälp om hur du fyller i anmälan finns på blanketten
 • Anmälan mailas in och måste vara undertecknad och scannad.
 • Kontrollera att disciplinnämnden är rätt forum för din anmälan.
 • Kontrollera att den anmälde omfattas av bestraffningsreglerna.
 • Fullmakt: om en klubb är anmälare behövs det fullmakt, om någon för en spelares talan krävs en fullmakt. Förälder behöver inte visa fullmakt, ej heller advokat.
 • Anmälan skall innehålla en konkret och detaljerad beskrivning av den anmälda händelsen samt uppgifter om den bevisning, som man vill åberopa för att styrka den anmälda händelsen, såsom vittnesmål från vittnen, videoupptagningar från matchen eller skriftliga handlingar. På samma sätt bör den anmälde i sitt yttrande över anmälan ange den bevisning som han/hon vill åberopa.
 • Disciplinnämnden kan bara ta ställning till sådant som någon av parterna åberopat i ärendet.
 • Anmälan skall mailas in till This is a mailto link.

 

Skiljenämnd
Svenska Basketbollförbundets styrelse har en skiljenämd. En instruktion för skiljenämnden är fastställd och ledamöter till skiljenämnden har utsetts.


Samtliga är jurister och har ett förflutet inom basketsporten. Björn Jansson i dåvarande BK Rilton, Jan Jönzén i Uppsala Studenter samt Thomas Tjäder, spelare i KFUM Uppsala och landslaget och sedan många år engangerad i SBBFs verksamhet bl.a. ordförande i Liganämnden samt tidigare medlem i Tävlingsutskottet.