Hem / Best cases

Best cases

Best cases är skapat för att hjälpa alla föreningar med det dagliga arbetet samt att hjälpas åt och dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter inom basketen i Sverige. 

Best Cases är en samling länkar/dokument/handlingsplaner etc. där vi löpande lägger upp bra exempel från verksamheten som vi tror kan hjälpa föreningarna i sin utveckling och i att genomföra det dagliga arbetet. Dokumentsamlingen innehåller metodik och inspiration och syftet är att vi kan lära av varandra och ta tillvara på bra saker som redan görs ute hos föreningar/organisationer.

Dokumenten är indelade i kategorierna Rekrytera, Behålla och Utveckla och finns under dessa fem roller: 1. Ledare 2. Spelare 3. Förening 4. Domare 5. Förälder

Denna sida är under utveckling. Du hittar tillsvidare Best Cases på Stockholm Baskets hemsida.

Har du eller din förening dokument eller annat som du tror kan bidra till att utveckla vår verksamhet i Sverige, tveka inte att höra av dig till Bli fler-projektet.