Hem / Samverkan

Samverkan

En viktig framgångsfaktor för Bli fler-projektet är gott samarbete mellan alla berörda parter. Det är endast TILLSAMMANS  som vi kan lyckas nå Svensk Baskets ambitiösa mål att år 2020 var den lagidrott som växer mest.

Samverkan kan ske mellan föreningar, mellan distrikt och mellan oss inom basketen och andra specialidrottsförbund, SISU eller Distriktidrottsförbund (DF).

Här försöker vi samla värdefull information som kan gynna utvecklingen av svensk basket oavsett nivå.