× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Vad händer i projektet?

Vad händer i projektet?

Projektet Bli fler är i mångt och mycket ett BDF-projekt. Det innebär att det mesta arbetet mot målet att bli fler sker ute i BDF:en (distrikten). Det främsta syftet är att förmedla goda exempel mellan distrikten och att skapa synergier i distriktens strategiska arbete genom samordning av intitiativ. BDF-rådet, bestående av distriktförbundens ordförande (10 st), är en central samarbetspart när kursen skall läggas för varje kvartal/halvår. Samarbetet med och kooordineringen av de olika distriktens Föreningsutvecklare är en annan viktig funktion inom ramen för projektet. Projektet utgör en naturlig brygga mellan distriktsbasketförbunden och verksamheten på Svenska Basketbollförbundet. En öppen Facebookgrupp, med namnet "Bli fler - Tillsammans för Svensk Baskets bästa", har skapats för att ytterligare sprida värdefull information till så stor målgrupp som möjligt.

De mest påtagliga insatserna presenteras i halvårs-/årsplaneringen.