Hem / Game Changer

Game Changer

Game Changer som projekt är avslutat.

Ledarskapsutbildning för unga vuxna ledare i socialt oroliga områden

Bakgrund
I maj 2017 samlade vi, Svenska Basketbollförbundet (SBBF), ett antal föreningar inom ramen för projektet Välkommen hit för att blicka framåt. Vi visste att vi kunde söka nya projektmedel från Svenska PostkodStiftelsen för initiativ med förväntad stor social effekt, och vi ville att föreningar som verkar i så kallade prioriterade områden skulle formulera sina behov och komma med en projektidé. Resultatet blev Game Changer.

Sammanfattning
Det finns stor social oro i socio-ekonomiskt utsatta områden i hela landet. En mängd rapporter visar att barn och ungdomars deltagande i en idrottsförening är lägre i socioekonomiskt utsatta områden, än i områden med starkare socioekonomi. Det är olyckligt eftersom forskning visar att ett starkt civilsamhälle är en av två nyckelfaktorer för att motverka utanförskap. 

Med det här projektet vill vi:
1) erbjuda en ledarskapsutbildning i syfte att stärka – och rekrytera - unga vuxna idrottsledare i socioekonomiskt utsatta områden. Utbildningen utformas i samarbete med referensföreningar i Basketsverige.
2) som specialidrottsförbund få en ökad förståelse när det gäller framgångsfaktorer och fallgropar för idrottsföreningar i socioekonomiskt utsatta områden. Vad kan SBBF, basketdistriktsförbund, idrottsdistriktsförbund och andra aktörer göra för att hållbart och långsiktigt medverka till att stärka föreningar i socioekonomiskt svaga områden som efterfrågar stöd? 

Game Changer-rapporten
Inom ramen för projektet Game Changer har vi låtit ta fram en rapport som beskriver de särskilda utmaningar som föreningar i socioekonomiskt utsatta områden har. Rapporten lyfter också fram goda exempel på hur föreningar jobbar för att möta dessa utmaningar och förslag på hur andra aktörer –  t ex förbund och kommuner - kan vara behjälpliga.

Läs rapporten här >>>

Framtid
Projektet pågick till och med december 2019, efter det har Game Changer övergått i ordinarie verksamhet, d v s en ny utbildning i vårt kursutbud samt en ökad kunskap och förståelse kring fallgropar och framgångsfaktorer när det gäller föreningsutveckling i socioekonomiskt utsatta områden.