× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
  Hem / Hemmaplan

Hemmaplan

Ett barn en boll 

Bakgrund
Allt för många barn står långt ifrån att idrotta i en förening idag. Trösklarna är för höga. Initiativet Hemmaplan är ett samarbete mellan Skåne Basket och Svenska Basketbollförbundet som med projektstöd från bland annat FIBA försöker sänka trösklarna för barn och ungdomar i åldrarna 7-15 år.  

Sammanfattning
Genom skolsamarbeten i områden där föreningsaktiviteten är låg - exempelvis socioekonomisk svaga områden och orter utanför de större städerna - når vi målgruppen.  

Basketbollen blir central under träffarna: Ett barn en boll.  

 • En egen boll och en trygg entusiasmerande ledare, utbildad för uppgiften, väcker nyfikenhet hos målgruppen. 
 • En egen boll och uppmuntran från ledaren hjälper individen över den första tröskeln att faktiskt prova. 
 • En egen boll och möjlighet att testa i lugn och ro när ingen ser, skapar känsla av autonomi och bygger självförtroende.   
 • En egen boll och en ledare som kommer tillbaka, ökar möjligheten att utvecklas och känna kompetens. 
 • En egen boll och känslan av kompetens leder till modet att idrotta tillsammans med andra. 
 • En egen boll i kombination med en trygg och positiv ledare som kommer till skolan regelbundet, kan vara skillnaden mellan ett stillasittande liv och möjligheten att vara fysiskt aktiv och känna samhörighet med andra via idrotten. 

Hemmaplan strävar efter att få spontanidrott att växa på skolgårdarna, men Hemmaplan sänker även trösklarna för dem som vill idrotta i en idrottsförening. Hur då? Jo, bakom Hemmaplan står Skånes Basketbolldistriktförbund dit samtliga basketföreningar i distriktet är knutna. Ledaren på skolgården kan slussa elever vidare till en förening och vara den viktiga mellanhanden som förklarar allt praktiskt för den elev eller den föräldern som inte har någon erfarenhet av föreningsidrott. Ofta är ledaren dessutom verksam i den lokala basketföreningen.  

En av styrkorna med projektet är att organisationen av verksamheten ligger centralt, men aktiviteterna är lokala, där barnen är. Att projektet leds av Skånebasket säkerställer också ett nära samarbete med föreningarna och att ledarna får en enhetlig utbildning som är specialanpassad för syftet och målgruppen. Genom att utöka möjligheten till prestationslöst idrottande i sitt närområde hoppas vi kunna nå nya grupper som tar sig in i föreningslivet. Närheten och möjligheten att idrotta på sina egna villkor kommer sänka trösklarna in till föreningslivet och göra vår idrott ännu mer tillgänglig. 

Framtiden
Hemmaplans målsättningar:

 • Fler barn i rörelse, på idrottslektioner, under skoldagen och på fritiden. 
 • Fler barn som når de uppsatta målen i skolan då fysisk rörelse även ökar koncentrationsförmågan. 
 • Fler fritidsgrupper som sysslar med lagidrott. 
 • Fler barn som tar steget och provar på föreningsidrott. 
 • Fler skolor och kommuner som utvecklar sitt samarbete med föreningslivet. 
 • Fler föreningar som tillförs resurser och får sina ledare utbildade. 
 • Fler ungdomsledare som får ersättning för sitt arbete. 
 • Fler föreningar som får en tydlig samsyn kring ledarutbildning genom Hemmaplan. 
 • 2019 ska vi ha träffat sammanlagt 20000 barn, på 100 skolor, i 20 kommuner och ha delat ut 4000 basketbollar.  
 • 2019 ska samtliga basketbolldistrikt i Sverige ha fått en djuplodande presentation om projektet och 2-3 av dessa börjar projektera. 2020 ska ytterligare minst två distrikt vara igång. 

För mer information, gå in på www.hemmaplan.org