Hem / Playball

Playball

Playball som projekt är avslutat.

Bakgrund
Endast 4 av 10 fyraåringar rör dagligen på sig i den utsträckning som WHO rekommenderar, vilket är en timme per dag. Detta är allvarligt för folkhälsan och kommer att leda till en generation där benskörhet och diabetes är allt för vanligt. 

Föreningsidrott erbjuds oftast från och med skolstarten, men vi ser ett behov av verksamhet som går längre ner i åldrarna. Dels för den faktiska aktiviteten, dels för att i samband med aktiviteten inspirera och sprida kunskap till föräldrar om vikten av att barnen är fysiskt aktiva och vikten av att de får möjlighet att lära sig på kroppens grundläggande rörelser; hoppa, springa, kasta, fånga, rulla, balansera, krypa, klättra, åla, före 8 års ålder, eftersom det sen blir svårare att lära sig.

Rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse. Med bättre motorik blir lusten större hos barn att vara fysiskt aktiva. Genom lek får de utveckla sin balans och koordination. Vi hoppas naturligtvis att de så småningom ska välja att spela basket, men det viktigaste är att de motoriska grunderna ger dem förutsättningar att känna rörelseglädje och kompetens, därmed är chansen mycket större att de vill delta i sportaktiviteter och i förlängningen vara fysiskt aktiva hela livet. 

Sammanfattning
Syftet med Playball har varit att ge stöd och inspiration till de föreningar som vill komma igång med verksamhet för barn i åldern 3-5 år, men också vara en inspiration och kunskapskälla till dem som redan är igång. 

https://www.youtube.com/watch?v=NVV_XQyEobQ

https://www.youtube.com/watch?v=DbB6mHCj-Wo

Utöver aktivitetsförslag och en väska full med inspirerande träningsredskap, har det också inom projektet tagits fram informationsmaterial riktat till föräldrarna som handlar om hur viktigt det är med rörelseförståelse och tips på aktiviteter som föräldrar kan göra tillsammans med sina barn.  

Intresserad av en Playball-väska? Se här: https://www.basketshop.se/klubbshopar/sbbf/sbbf-play-ball-kit

Intresserad av informationsmaterialet? Se här: 

På svenska

På arabiska

På somali

Projektet finansierades av Framåtfonden/Svenska Spel tillsammans med FIBA Youth Fund och pågick 2018-2019. 

Foto: Anders Tillgren