Hem / Välkommen Hit

Välkommen Hit

Integration i Basketsverige är inte en dagslända, det är inte ett projekt med en början och ett slut, integration är en del av sportens DNA.

Bakgrund
Med stöd av Svenska Postkodstiftelsen initierade Svenska Basketbollförbundet integrationsprojektet Välkommen hit i april 2015 (projektet avslutades augusti 2017). Såväl basketföreningar som PostkodStiftelsen hade under 2014 sett en ökning av antalet ensamkommande flyktingbarn och man bestämde sig för att göra en riktad insats mot den gruppen asylsökande. Projektet kom att omfatta 20 basketföreningar, från Malmö i söder till Jokkmokk i norr, och uppdraget gick ut på att:

Söka upp och bjuda in ensamkommande till regelbundna aktiviteter (minst ett tillfälle per vecka). 

Utveckla metoder och innehåll för att underlätta; INTRODUKTION, INKLUDERING och INVOLVERING.

Att samla och sprida den kunskap basketföreningar har när det gäller integration via idrott.

Att på olika sätt vara med och öka förståelsen och toleransen gentemot flyktingar. 

Lärdom
Avsaknaden av nybörjarverksamhet men även breddverksamhet för tonåringar (oavsett om de är födda i Sverige eller inte) är den största stoppklossen när det gäller integration via idrott. En annan stoppkloss i det sammanhanget är bristen på halltider. När en förening blir tvungen att välja mellan att ge sina få halltider till etablerade satsande ungdomar, eller till nybörjarverksamhet för tonåringar, då väljer många det förstnämnda. En annan bristvara är tränare som är intresserade av nybörjar- och breddverksamhet för tonåringar. 

Både prioriteringarna när det gäller halltider och svårigheten att hitta tränare för nybörjar- och breddverksamhet gäller oavsett om ungdomarna är födda i Islamabad eller Stockholm.

Framtid
Välkommen hit som projekt avslutades i augusti 2017, men arvet efter projektet är tydligt;

  • Fler och fler basketföreningar erbjuder nybörjarbasket för tonåringar som en ”ordinarie” del av verksamheten.
  • Fler och fler distrikt utvecklar sin tävlingsverksamhet och erbjuder matcher med rätt nivå på motståndet för de som är tonåriga nybörjare. 

Läs mer:
Ladda ner sammanfattning av projektet här >>>