Hem / Förbundsinfo / Brev från valberedningen - 25/11

Brev från valberedningen - 25/11

Svenska Basketbollförbundet avhåller sitt Förbundsmöte lördagen den 25 april 2020. Förutom övriga frågor på agendan ska ett antal personval ske som ledamöter i en ny styrelse, revisorer och valberedning.

Enligt stadgarna ska valberedningen senast 30/11 meddela alla röstberättigade vilka som avböjt omval eller vill avsluta sitt uppdrag vilket härmed görs.

Mer information finns i länken till valberedningens brev.