Hem / Förbundsinfo / Brev från valberedningen - 7/1

Brev från valberedningen - 7/1

Svenska Basketbollförbundet avhåller sitt Förbundsmöte lördagen den 25 april 2020. Förutom övriga frågor på agendan ska ett antal personval ske som ledamöter i en ny styrelse, revisorer och valberedning.

I enlighet med stadgarna så får BDF och medlemsföreningar (alla) till valberedningen avge förslag på personer för valen under 3 kap, 5§ 11-13 punkterna. I tidigare brev 25/11 ser ni vilka personer i nuvarande styrelse som har avböjt omval eller som har tid kvar på sin mandatperiod. 

Brev från valberedningen 7/1 2020.