Hem / Förbundsinfo / Förbundsmöte 25 april, motioner senast 1 dec

Förbundsmöte 25 april, motioner senast 1 dec

Svenska Basketbollförbundet inbjuder till förbundsmöte lördag 25 april 2020 i Stockholm. Sista dag för att skicka in förslag till ärenden/motioner att behandlas är 1 december 2019.

Förbundsmötet består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive BDF utsedda genom beslut av föreningarna på ett BDF-möte samt av ombud utsedda av föreningar tillhörande högsta serien damer, herrar och rullstol. En röstlängd upprättas i januari.
Vid mötet får representanter för alla medlemsföreningar delta, alltså inte enbart ombuden. 

Förslag till ärenden och motioner att behandlas vid förbundsmötet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 december 2019. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening samt BDF. Förslagen kan skickas per post eller e-post till förbundets officiella adresser. 

Valberedningens arbete har pågått sedan förra förbundsmötet och de kommer snart ut med information. Du hittar deras kontaktuppgifter här. 

Här finns Svenska Basketbollförbundets stadgar.