Hem / Förbundsinfo / Till föreningar gällande korttidspermittering av anställda

Till föreningar gällande korttidspermittering av anställda

Unionen och Arbetsgivaralliansen har kommit överens om att korttidspermitteringar av anställda inom idrotten kan göras. Gäller endast de som lyder under kollektivavtal. Läs mer om detta i denna nyhet.

Den situation vi befinner oss i med anledning av Corona-viruset och de restriktioner som har införts för att förhindra smittspridning påverkar, liksom alla andra delar i samhället, idrotten och basketen i stor utsträckning.  

Föreningar har i kontakt med SBBF vittnat om problem att hålla budget, säkerställa likviditet och ser i vissa fall behov av omedelbara åtgärder. En typ av åtgärd, för att undvika uppsägningar och konkurser, är att korttidspermittera anställda enligt den lag som regeringen presenterade den 16/3.

Det handlar om att kunna arbetsbefria anställda på deltid på grund av den tillfälliga ekonomiska situation samt arbetsbrist som uppstått. Staten står då för en stor del av företagets lönekostnader för den anställde som går ner i arbetstid samtidigt som den/de anställda som berörs får behålla stora delar av sin lön.  

Unionen och Arbetsgivaralliansen har inom ramen för Idrottsavtalet (som är det vanligast förekommande kollektivavtalet inom idrotten) förhandlat fram ett separat avtal kopplat till detta. Idag, den 25 mars, förtydligade man att detta avtal även gäller spelare (fotboll, ishockey, handboll).

Viktigt:

Detta gäller alltså endast de som lyder under kollektivavtal. Inget sådant finns för svenska basketspelare.

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Avtalen kan ingås först när korttidsarbete aktualiserats. Ett sådant avtal ska innehålla vilka anställda det innefattar och vilken fast procentnivå arbetstiden ska reduceras med (enligt gällande nivåer). 

Läs mer här: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html#Avtal

För mer information om detta och andra frågor relaterade till anställningar hänvisar vi till följande sidor:

För arbetsgivare: https://www.arbetsgivaralliansen.se/
För arbetstagare/anställda: https://www.unionen.se/

Vill ni som arbetsgivare/arbetstagare ha rådgivning och stöd i frågan vänder ni er till Arbetsgivaralliansen/Unionen för att få kontakt med ett ombud. 

Kontaktuppgifter och tillvägagångssätt finns beskrivet på ovan nämnda webbsidor.