Hem / Nyheter från SBBF / Kommentar till uttalande om rasism

Kommentar till uttalande om rasism

I programserien ”Blågula hjältar” som sänds på SVT talar landslagsspelaren Kalis Loyd ut om rasism i Svensk Basket. Det föranledde SVT att göra ett nyhetsreportage. Svenska Basketbollförbundets styrelse kommenterar det här.

Programserien ”Blågula hjältar” leds av stavhopparen Alhaji Jeng som intervjuar svenska idrottsstjärnor om deras upplevelser av rasism i svensk idrott. Det är ett bra initiativ eftersom vi behöver prata om dessa saker tillsammans även om det är obekvämt. Kalis Loyd deltar och det programmet sänds på söndag kväll kl 21:00 på SVT. SVT har även gjort ett extra nyhetsreportage med anledning av detta.

 

Genom att börja prata med varandra kan vi belysa att det finns problem och på vilka sätt rasism tar sig uttryck i vår verksamhet. Vi är glada över att vi har landslagsspelare som Kalis Loyd som vågar uttala sig öppet om att det finns rasism inom Svensk Basket. Vi delar hennes uppfattning om att strukturell rasism finns inom Svensk Basket såsom det gör i samhället i stort. 

 

Vi hoppas att det är det arbete som vi främst gör inom vår förbunds- och landslagsverksamhet som har bidragit till att personer vågar bryta den rådande tystnadskulturen. Arbetet är långt ifrån över och att vi måste fortsätta att jobba antirasistiskt på förbundsnivå men också i varje förening och lag för att alla ska känna sig välkomna hos oss.

 

Som en del i vårt pågående arbete finns nedan några exempel på vad vi gör just nu för att skapa inkluderande och trygga miljöer för alla inom Svensk Basket. 

 

Susanne Jidesten, ordförande

Tobias Frohm, ledamot

Azuka Nnamaka, ledamot

Ebba Requin, ledamot

Ulf Klasson, ledamot

Anna Holmberg, ledamot

Annicka Pärson, ledamot

Laszlo Cziszer, ledamot

Nina Wahlgren Gill, ledamot

Peter Johansson, ledamot

Helena Lindvall, ledamot

Fredrik Joulamo, generalsekreterare

 

Brott, kränkning eller oskönt beteende

Det är ibland svårt att veta hur man ska agera och om man ska agera när man känner att något skaver eller verkligen är fel. Vi har därför tagit fram ett dokument och en banner som vi har på vår förstasida. Den kan alla föreningar sätta upp på sina hemsidor som hjälp till aktiva och föräldrar inom föreningen.

 

Uppförandekod
Efter ett långt arbete har vi nu en Uppförandekod som ska vara ett hjälpmedel för ledare som har uppdrag för Svenska Basketbollförbundet. Vad gör vi och vad gör vi inte? Den är självklart ett levande dokument men en konkret handling för att vi ska agera mer inkluderande och skapa en tryggare miljö för alla.

Här finns uppförandekoden

 

Värderad riktning
Det är en utbildning som alla kan ta på www.basketutbildning.se som belyser hur värdegrunden får verkan i det vardagliga livet. Vilka val kan man ta? Det ska vara en ögonöppnare och diskussionsstartare. Den inkluderas självklart i utbildning av alla landslagsledare och alla delar av förbundets verksamhet. 

 

Roundtable Talks
I somras valde vi att ge tillgång till våra plattformar till individer som bär på erfarenhet av att utsättas för rasism. De berättade om sin erfarenheter av hur det är att ha en kropp som är svart och spela basket. 

Se samtalen här.

 

Medveten kommunikation
Enligt kommunikationsplanen ska Svenska Basketbollförbundet använda inkluderande uttryck, bildspråket ska inte förstärka eventuella stereotyper utan bidra till att man ser hela människan. 

 

Ökad representation
Förbundsstyrelsen har sju kvinnor och fyra män, valberedningen har två män och två kvinnor. I förbundsstyrelsen och valberedningen, som är de formellt mäktigaste grupperingarna inom Svensk Basket, har vi påbörjat arbetet med att få en ökad representation som inkluderar en större mångfald och fler perspektiv. Vi har kommit en liten bit på vägen. 

I landslagsledningarna har vi detta år 40% kvinnor, vilket är mer än vi någonsin har haft tidigare.

 

Strukturerat arbete med styrelse och kansli
SBBF driver tillsammans med RF ett arbete där vi årligen gör en revision av hur vår värdegrund har implementerats. "Se hela människan", "våga ta ställning" och "olikheter är vägen till framgång". Hur ser representationen av människor ut i Svensk Basket utifrån de sju diskrimineringsgrunderna? Vilka hinder finns fortfarande och vad är orsakerna? Revisionen blir en del av kärnverksamheten precis som verksamhetsplan och årsredovisning.

Här har arbetet startat på styrelsenivå och tanken är att synliggöra trösklar som gör att alla inte känner sig välkomna. Hela förbundskansliet har även haft flera möten kring dessa frågor och kritiskt analyserat vilka normer som råder på arbetsplatsen och i Svensk Basket.