Hem / Nyheter från SBBF / Beslut ärende: Sundsvall Dragons

Beslut ärende: Sundsvall Dragons

Svenska Basketbollförbundet  har beslutat att i enlighet med SBBFs tävlingsbestämmelser 4 kap 3 § (Ekonomiska Bestämmelser –Domararvoden) återkalla Sundsvall Dragons (KFUK-KFUM Basket ) samtliga FIBA-licenser.

Anledningen är att Domaravgift 4 på 60 000 kronor förföll till betalning den 31/12 2015. Efter en påminnelse så bekräftade föreningen den 11/1 att avgiften skulle betalas den 15/1. Så skedde inte. Den 18/1 inkommer Sundsvall Dragons med en begäran om anstånd till den 26/1 p.g.a likvida problem.
SBBF bekräftade förfrågan under förutsättning att pengarna fanns på SBBFs bankkonto för domararvoden senast den 26/1. Så var inte fallet, vilket alltså innebär att FIBA-licenserna dras in.