Hoppa till sidans innehåll

Månadsbrev från ordföranden

26 AUG 2020 08:54
I sitt sista månadsbrev ser Mats Carlson tillbaka på det senaste halvårets utmaningar med pandemin, tankar inför lördagens förbundsmöte där han lämnar över ordförandeskapet och andra viktiga punkter.
  • Skapad: 26 AUG 2020 08:54

Vi befinner oss i mitten av augusti 2020 och en ny säsong är under uppstart. Samtidigt är osäkerheten stor om hur denna säsong kommer att bli med tanke på pågående Corona-pandemi. Just nu ser situationen bättre ut än i mars när vi tvingades stänga ner all verksamhet. Under elitnivå ser det faktiskt ut som vi kommer att kunna genomföra en hyfsat normal säsong. Nuvarande restriktioner vad gäller publik ligger dock som en våt filt över vår elit- och landslagsverksamhet. Att spela helt utan publik skulle innebära stora intäktsbortfall för förbundet och de flesta elitklubbar. Just nu pågår en intensiv debatt och diskussion mellan Idrottssverige och myndigheter och politiker. Min förhoppning och tro är att vi kommer att få se någon form av uppluckring de närmaste veckorna och att det nuvarande taket på 50 personer ersätts med en begränsning anpassad efter varje arena och evenemang. Inte helt bra men betydligt bättre och acceptabelt under nuvarande situation! 

Min största oro när det gäller pandemin är dock de effekter på folkhälsan som den kan ge på lite längre sikt. Ett mycket stort antal människor, däribland många barn och ungdomar, har de senaste månaderna vant sig av med regelbunden träning och i stället ägnat fritiden åt TV-serier och spel. Jag hoppas verkligen att vi alla tillsammans gör allt vi kan för att få tillbaka så många som möjligt till våra hallar nu när säsongen åter drar igång. Ju längre tid det går utan träning, desto svårare blir det att återuppta den. Gäller såväl ung som gammal. Naturligtvis väldigt viktigt att samtidigt respektera Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och alla föreningar behöver ta fram riktlinjer/protokoll över vad som gäller för träning och match i alla hallar man utnyttjar. Ni hittar bra information på vår hemsida basket.se om vad som gäller inklusive checklistor.

På vårt förbundskansli arbetar alla åter för fullt även om distansarbete tillämpas i viss utsträckning. Den nya organisationen är på plats och tempot är högt men som ni sett behöver vi tyvärr söka en efterträdare till Johan Stark som blivit värvad till Ishockeyförbundet. Mycket tråkigt för oss men bara att gratulera hockeyn. Processen med att hitta en ny GS är redan påbörjad och vi kommer att använda oss en extern part som kommer att hjälpa oss. En annons kommer att gå ut inom kort men hjälp oss gärna sprida ordet så vi får många kvalificerade sökande till ett av Idrottssveriges roligaste jobb!

Den 29:e augusti kommer jag att lämna över ordförandeskapet i Svenska Basketbollförbundet till den Förbundsmötet väljer, då jag som ni redan vet, avstår från att kandidera för ytterligare en period. Detta är därför mitt sista månadsbrev och jag tänkte ägna resten åt några frågor som ligger mig lite extra varmt om hjärtat.

Jag är mycket stolt över vad Svensk Basket åstadkommit de senaste åren och framför allt de senaste två. Jag har under mina år inom basketen aldrig upplevt så stora förändringar som de som skett och sker nu för att förverkliga Strategi2025. Denna strategi gäller för hela Basketsverige och jag vet att många föreningar och distrikt just nu också arbetar med detta vilket kommer ge oss en kraftig skjuts framåt. I samband med strategiarbetet tittade vi lite extra på vår landslags- och utbildningsverksamhet. Allt för att möjliggöra för så många som möjligt att delta och växa samt ta bort de hinder, ofta omedvetna, som tidigare funnits. Svensk Basket har under många år varit ett föredöme när det gäller inkludering, jämlikhet och andra CSR-frågor men det visade sig när vi undersökte saken närmare att även vi hade saker som kunde förbättras. Det är därför vi lagt så mycket tryck på detta i Strategi2025 samt öppnat upp för t.ex. rundabordssamtal om rasism m.m. i vår sport. Har man, som vi, hög svansföring i dessa frågor kommer man att granskas och vi måste vara ödmjuka och inse att det är bättre att vi själva tar tag i detta än att andra gör det åt oss. Har ni inte redan tagit del av de tre första samtalen tycker jag ni skall göra det. Det är viktigt att vi alla inser och förstår vilka signaler vi medvetet eller omedvetet sänder ut så att ingen riskerar att känna sig exkluderad. I Svensk Basket ska alla som vill spela eller jobba med basket och ställer upp på vår värdegrund känna sig välkomna! Vi kommer att fortsätta med rundabords-samtalen med olika ämnen och perspektiv den närmaste tiden. Allt för att vi tillsammans ska bli ännu lite bättre!

Vi pratar mycket om jämställdhet i vår sport och är med rätta stolta över att vi har ungefär lika många tjejer som killar som spelar och i Förbundsstyrelsen har vi sedan länge max 60% av något kön. Att jobba vidare med detta så det gäller alla förbundets och distriktens styrelser, utskott, valberedningar m.m. har vi fattat beslut om i Strategi2025 och förhoppningen är att detsamma ska gälla i de flesta av våra föreningar också. Jag skulle dock vilja gå ännu längre här och se styrelser och utskott m.m. som är ännu mer heterogena än idag. Vi har alldeles för få representanter som inte kommer från en traditionell svensk bakgrund och vi har för liten spridning i åldrar. Detta vet jag gäller på förbundsnivå men jag är ganska övertygad om att bilden är densamma i de flesta föreningar och distrikt. Jag skulle verkligen vilja uppmana er föreningar att tänka utanför boxen nästa gång det är val. Erfarenhet av föreningsdemokrati och alla frågor en förening har att hantera är en bra (-nödvändig?) grund för större uppdrag i Basketsverige och ska vi få in personer med andra bakgrunder och erfarenheter i förbund och distrikt behöver vi uppmuntra detta redan på föreningsnivå.

En närbesläktad fråga som Förbundsstyrelsen beslutat lyfta till detta Förbundsmöte är frågan om nuvarande rösträttssystem är det bästa och mest rättvisa för oss. Vi föreslår därför Förbundsmötet att tillsätta en utredning som tittar närmare på denna fråga ur dels en demokratisynpunkt, dels en rent praktisk synvinkel när det gäller digital röstning o.dyl. Det är min förhoppning och tro att detta förslag får bifall och den utredningen blir det intressant att följa.

Svensk Basket står idag väldigt stark. Vi ökar antalet spelare, vi har lyckats göra våra landskamper till publikfester på både dam- och herrsidan och våra landslag klättrar sakta men säkert uppåt i världsrankingen. Vi kanske inte ska drömma om VM- och OS-medaljer ännu men vi är på rätt väg. Jag är mycket imponerad över hur vår landslagsledning under Fredrik Joulamo agerat och inte tvekat att vända på stenar och utmana gamla sanningar, allt för att vi ska bli ännu framgångsrikare. Låt oss hoppas att de planerade EM-kvalmatcherna kommer att spelas i höst så vi inte riskerar tappa det stora publikintresse vi byggt upp. Jag hoppas också att vi snart även får framgångsrika rullstols- och 3x3-landslag. Våra rullstolslandslag var tidigare bland Europas främsta men har de senaste åren lidit av minskat antal utövare. Förhoppningsvis kommer den nya satsningen av oss och Loka Heroes skapa många nya rullstolsbasketspelare!

Att vi numera fyller våra största arenor vid både dam- och herrlandskamper är resultatet av ett gediget och målmedvetet arbete av många, både anställda och ideella krafter. Jag är fylld av tacksamhet och beundran och hoppas ni alla känner detta. Den stolthet jag känt vid våra hemmalandskamper de senaste åren kommer alltid vara med mig som fantastiska minnen. Det arbete vi gjort här har även bidragit till att SVT direktsänt alla damlandslagets kvalmatcher sedan 2015 och att basket är den femte mest visade sporten på Sportnytt 2019. Svensk Basket tar och får mer utrymme i medierna idag än tidigare vilket skapar möjligheter för oss alla. Bra jobbat! 

Jag är även mycket nöjd med hur vi som sport agerat under den pandemi som i mitten på mars detta år helt förändrade förutsättningarna för vår verksamhet. Vi som förbund fattade, först av alla stora lagidrotter, ett beslut att omedelbart stänga ner all tävlingsverksamhet på elitnivå och distrikten följde direkt efter med motsvarande för bredd- och ungdomsbasket. Ett tufft beslut men vi har efteråt fått mycket beröm för vårt snabba och tydliga sätt att agera. Jag vill rikta ett stort tack till alla distrikt, alla föreningar och självklart alla ledare och spelare, för hur klokt ni agerat under denna svåra tid. Jag vet att många av er har stora ekonomiska hål att fylla och att osäkerheten är betydande inför framtiden. Som jag redan nämnt är jag ganska positiv när det gäller Corona-utvecklingen men vi gör nog alla klokt i att ha en plan B om det kommer en andra kraftig våg över vårt land.  

Något som inte nämns speciellt ofta men som jag ändå är mycket glad över är att elitföreningarna idag tar ett mycket större ansvar för sina ligor än tidigare. Vi träffade ett avtal med SBL dam respektive SBL herr för ett par år sedan och nu ligger ett avtal med Superettaföreningarna på bordet. Idag handlar dessa avtal främst om marknadsföringen av ligorna samt rätten att utnyttja bild och media från dessa men redan detta har skapat en tydligare rollfördelning och i stället för att som tidigare ha diskussion med varje förening i olika frågor kan vi i stället vända oss till en motpart som representerar samtliga föreningar i respektive liga. Jag är övertygad om att detta kommer att stärka elitbasketen i Sverige på sikt. Vi ska samtidigt vara medvetna om att det kan finnas en risk att respektive ligaförening glömmer helheten och bara ser till sitt eget bästa på kort sikt. Ännu ser jag inga sådana tecken men jag tror på sikt att det bästa vore att bilda ett ”Svensk Elitbasket AB”, med elitföreningarna och förbundet som ägare, som tar ett ansvar för all elitbasket i förening i Sverige. Elitidrott är något helt annat än bredd- och ungdomsidrott och även om de förutsätter varandra så kan ingen vara helt beroende av den andra. Skräckexemplet är när medel från ungdomsverksamheten används för att förstärka spelartruppen i elitlaget i samma förening. Med ett gemensamt ägt bolag kan vi även undvika de motsättningar och spänningar vi ser inom andra lagidrotter där dam ställs mot herr, högsta ligan mot näst högsta o.s.v. Att förbundet har ett delägande ökar sannolikt även medvetenheten hos alla parter om det ömsesidiga beroende som finns mellan t.ex. landslag och elitföreningar.  

Finns det inget jag inte är nöjd med undrar ni kanske och svaret är självklart att det finns saker som borde vara ännu bättre. Något som gör och gjort mig bekymrad är den brist på helhetsperspektiv som ofta visar sig. Det finns de som inte vill se till Basketsveriges bästa utan mer månar om att skydda sina egna intressen. Detta har lett och leder till att genomförandet av vissa beslut försenas och mycket onödig kraft får läggas på att diskutera och älta samma frågor. Kanske är det något som inte går att undvika inom idrotten där känslorna ibland styr mycket. Jag tror dock Svensk Basket har mycket att vinna på att ännu mer prata med varandra än om varandra! Att det finns olika åsikter är bra och nödvändigt för att få helhetsperspektiv men när beslut är fattade måste vi bli bättre på att tillsammans genomföra dem i stället för att fortsätta diskutera.

Jag kan inte heller säga att jag är helt nöjd med hur vi tagit hand om 3x3-satsningen i Sverige. 3x3 är en fantastisk möjlighet för oss att växa och då den inte kräver lika stora resurser i form av antal spelare, storlek på hall o.s.v. borde det vara den perfekta spelformen att introducera där det är svårt att få ihop 5-5 basket. Det finns exempel där vi lyckats men jag kan inte komma ifrån en känsla att vissa av oss inte ser 3x3 som lika ”fint” som 5-5 basket vilket är märkligt. Vi nämner 3x3 som en möjliggörare i vår nya strategi men det kommer att kräva att betydligt fler än i dag engagerar sig och sprider intresset.

Innan jag avslutar vill jag bara upprepa att Svensk Basket står starkt och att jag är mycket stolt över vad vi tillsammans åstadkommit under dessa år! Det har varit en förmån att jobba tillsammans med er i föreningar, distrikt och förbundets olika verksamheter och kansli. Det finns alla förutsättningar för oss att fortsätta växa! Jag har suttit i styrelsen för SBBF sedan 2009 och varit ordförande sedan april 2016. Det har varit väldigt roliga och stimulerande år men samtidigt naturligtvis krävande, inte minst tidsmässigt. Självklart kommer jag naturligtvis även fortsatt att brinna för Svensk Baskets bästa och hoppas kunna bidra i någon form även i framtiden!

Med förhoppning att snart få träffa er igen, antingen på Förbundsmötet eller i någon hall! 

Mats Carlson
Ordförande
Svenska Basketbollförbundet

Skribent: Mats Carlson
Epost: This is a mailto link


facebook twitter-icon YouTube icon button Instagram-icon 

 Min_Match_Banner_Nej_200X200

feucph3c1

Postadress:
Svenska Basketbollförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Se all info