Hem / Nyheter från SBBF / Riksidrottsmötet

Riksidrottsmötet

I helgen avgjordes Riksidrottsmötet. Svenska Basketbollförbundet fick bifall på de två motioner som vi skrivit tillsammans med flera andra förbund. - Otroligt roligt och viktigt, säger ordförande Susanne Jidesten.

Riksidrottsmötet hölls digitalt och innehöll 30 motioner, ett antal förslag från Riksidrottsstyrelsen och 10 medlemsansökningar. På Riksidrottsmötet fattas beslut som får konsekvens för hela idrottsrörelsen ända ner på gräsrotsnivå. 

Svenska Basketbollförbundet arbetsgrupp bestående av ordförande Susanne Jidesten*, styrelseledamöterna Tobias Frohm, Azuka Nnamaka och Ebba Requin samt generalsekreterare Fredrik Joulamo. företrädde förbundet på mötet. Innan dess hade samtliga frågor beretts och beslut om hållning i varje fråga beslutas av styrelsen. 

Svenska Basketbollförbundet motionerade i två frågor 

Den första rörde ett utökat stöd till specialidrottsförbunden från RF. På senare år har Riksidrottsförbundet ökat kraftigt i antalet anställda. De elva förbunden som motionerade anser att det är specialidrottsförbunden själva som bäst är lämpade att bedöma hur resurser ska användas inom respektive idrott för att vi ska nå våra mål.

Riksidrottsmötet beslutade att bifalla motionen efter att Riksidrottsstyrelsen inkommit med vissa ändringar. Det innebär att 100 miljoner kronor mer kommer att delas ut till SF och i förlänginngen distrikt och föreningar de närmaste fyra åren. Självklart innebär det också att RF kommer att behöva minska sin kostym och arbeta för att jobba in mer externa medel för att finansiera sin verksamhet. Det är för tidigt att säga vad det innebär i siffror för basketen men det bör alltså innebära utökade ekonomiska medel de närmaste åren.

 

Ett fall framåt för representation!

Den andra motionen rörde stadgeändringar för Riksidrottsförbundet samt de stadgemallar som finns för specialidrottsförbund, distriktidrottsförbund och föreningar. Här gör vi skillnad. Idag står det nämligen bara att varje till RF ansluten idrottsorganisation ska verka för jämställdhet mellan kvinnor och män och att ungdomar ingår. Svenska Curlingförbundet, Svenska Parasportförbundet, Svenska Amerikansk fotbollförbundet och Svenska Basketbollförbundet motionerade för att varje till RF ansluten idrottsorganisation också ska sträva efter mångfald och representation enligt samtliga diskrimineringsgrunder.

 Motionen bifölls och nu ska det skrivas in i stadgarna att detta gäller för styrelser, valberedningar och styrelser på alla nivåer. Från RF ner till minsta lokala förening. Vi är väldigt glada och stolta över att ha medverkat till detta då dessa rader kan innebära förändring på alla nivåer. Det är ett steg mot en mer inkluderande idrott.

  

Ökad satsning på elitidrotten

För första gången sedan 1984 kommer även ett nytt, idrottsövergripande elitidrottsprogram att tas fram. Programmet innehåller mål för ökat stöd, samverkan med akademin för att stärka satsningen på idrott och utbildning (dubbla karriärer) samt elitidrottsnära forskning tillsammans med tränar- och utbildningsinsatser. Det går att läsa mer om detta här.

I övrigt var det en mängd olika motioner och förslag på ett väldigt aktivt möte. Svenska Padelförbundet och Svenska Islandshästförbundet blev båda invalda. Mer om mötet går att läsa på RF:s hemsida.

 


Uppmärksammad motion

En uppmärksammad motion kom från Svenska Triathlonförbundet som föreslog att ett 10%-tak för allt SF-stöd skulle införas så att inget förbund kan få mer än 10% av stöd från R-stödet oavsett hur mycket aktiviteter de har inom sin sport. Endast fotbollen är idag så stora och skulle vara de enda som berördes. SBBF röstade mot införandet av taket i omröstningen, i likhet med alla lagbollsportsförbund utom ett. Motionen bifölls dock då en majoritet av alla SF röstade för den.

  

*Eftersom Susanne Jidesten civilt är generalsekreterare för Friskis&Svettis, som hade ansökt om medlemskap, så deltog hon inte i ställningstagande och förslag till hållning kring någon av de 10 medlemsansökningarna.