Hem / Nyheter - Svensk Basket / Inbjudan Domarutbildning steg 3

Inbjudan Domarutbildning steg 3

Välkommen att anmäla dig till Domarutbildningen steg 3. Utbildningen vänder sig till dig som vill fortsätta utvecklas som domare och få behörighet att döma på en högre nivå.

Behörighet för deltagande:

• Genomfört och blivit godkänd vid Steg 2 Distriktdomarutbildning
• Rekommenderad av regional domarinstruktör

Krav för godkänd utbildning:

• 100% närvaro
• Godkända praktikuppgifter
• Godkända teoriprov
• Godkända redovisningar
• Godkänt fysiskt prov


Datum och plats:

Block 1: 22–23 oktober 2022 i Stockholm
Block 2: Prel. 21–22 januari 2023 i Stockholm
Block 3: 5–7 maj 2023 i Uppsala

Innehåll:

Domarskap, domarpraktik, funktionärsarbete och domarteknik.

Avgift:

10 000 kronor. I avgiften ingår kursmaterial, kost och logi.
Resekostnader bekostas av deltagaren själv.

Anmälan och kallelse:

Sista anmälningsdag för utbildningen är söndag 2 oktober 2022.
Svenska Basketbollförbundets (SBBF) Domarkommitté i samverkan med
utbildningsansvarig på SBBF utser vilka som blir antagna till kursen.
Besked/kallelse skickas ut senast torsdag 5 oktober 2022.

Anmäl dig här =>

Välj "Steg 3 Domarutbildning" vid anmälan och invänta sedan svar om du blivit antagen till utbildningen. Beslut om antagning till Steg 3 Domarutbildning kan ej överklagas.

Kursinstruktörer/utbildare:

Från Svenska Basketbollförbundets Domarkommitté.