Regionverksamhet


Svenska Basketbollförbundet (SBBF) har under ett stort antal år bedrivit spelarutvecklingsverksamhet under namnet Regionverksamheten.

Syfte, mål och metod för den verksamheten kan du läsa om här.

Dokument och träningsplaneringar finns här.

Under säsongen 2019-2020 beslutades det att regionverksamheten i dess dåvarande form avvecklas. Beslutet grundas i ändrade stödformer från RF, samt prioriterade områden i Svensk Baskets egen Strategi 2025.

 

Som förbund är vår primära roll att ta fram riktlinjer och verktyg som stöd för våra medlemsföreningar och dess ledare med syftet att skapa starka och positiva utvecklingsmiljöer i förening. Huvudansvaret för spelarutbildning ligger hos föreningarna. Utifrån effekt kopplat till insats tror vi också att utbildning av föreningar och ledare ger större effekt än utbildning av enskilda spelare då en utbildad ledare når många spelare i nästa led och att det viktigaste för hållbar och effektiv spelarutveckling är att spelaren har en stark utvecklingsmiljö i sin vardag där de tillbringar övervägande delen av sin tid.

SBBF avser därför att från och med säsongen 2020–2021 rikta våra insatser mot förstärkt förenings- och ledarutveckling där vi gör fördjupade utbildningsinsatser direkt mot de ledare/sportchefer som leder verksamheten i våra föreningar och på så sätt indirekt verka för att höja kvaliteten på spelarutbildningen. 

Kartläggning, och i förlängningen selektering, av potentiella landslagsspelare säkerställs via en större omorganisation av U15-landslagsverksamheten. SBBF avser att utöka landslagscoachstaberna i dessa åldersgrupper där de, istället för som idag regionansvariga tillsammans med regioncoacherna, får huvudansvaret att (med stöd av regionala nätverk) identifiera potentiella spelare. De får även ansvar för att anordna zonläger runtom i landet där spelare bjuds in till träningar med U15-landslagscoacherna. Dessa zonläger kommer sedan att mynna ut i en större U15-landslagssamling under sommaren som ersätter Miki Herkel Cup i dess nuvarande form. Mer information om utvecklingen av ungdomslandslagsverksamheten kan du läsa om här.

Vi har analyserat riskerna med detta beslut och gjort noggranna konsekvensanalyser och är övertygade om att de nya arbetsformerna kommer att bidra positivt till kompetenshöjning hos föreningar och dess ledare och därmed spelarutveckling. Vi ser även positivt på att tydliggöra rollfördelningen mellan SBBF och föreningar samt mellan landslags- och utbildningsverksamhet. 

Verksamheten i dess tidigare form var planerad att avslutas i samband med Miki Herkel Cup 2020. Denna turnering ställdes dock in till följd av den rådande situationen med coronapandemin.

Uppdaterad: 21 NOV 2019 10:01