Hem / Regionverksamheten / Syfte, mål och metod

Syfte, mål och metod

Regionverksamhetens syfte:

·       Medverka till utveckling av spelare och ledare genom praktisk och teoretisk utbildning.

·       Få fler att vara aktiva inom basketbollsporten längre (skapa fler ”basketmänniskor”).

·       Fungera som ett komplement till spelar- och ledarutveckling i den ordinarie verksamheten i föreningar och Basketdistriktsförbund (BDF).

·       Ge föreningar breddad inblick och kunskap i spelarutveckling samt kunskaper i att arrangera kvalitativa läger.

·       Skapa, förbättra och implementera en röd tråd för regionverksamheten för U14-U16.

·       Ge spelare och ledare inblick i vikten av planering i syfte att få in alla moment vid utbildning av spelare (basketspecifik träning, fysisk träning och teorikunskaper – nutrition, sömn, sociala/mentala aspekter m.m.).

·       Ge ledare erfarenhet av talangutveckling och selekteringsprocesser.

·       Selektera ett lag per region som ska delta i Miki Herkel Cup (U15-U16)

 

Regionverksamhetens mål:

·       Ge spelare och klubbledare en möjlighet till ökad kunskap i Spelarutvecklingsplanen (SUP).

·       Skapa, förbättra och implementera en röd tråd för regionverksamheten för U14 -U16.

·       Identifiera på vilken nivå som spelare och ledare i åldersgruppen ligger.

·       Ge fler ledare inblick i vikten av planering i syfte att få in alla moment vid utbildning av spelare (basketspecifik träning, fysisk träning och teorikunskaper – nutrition, sömn, sociala/mentala aspekter m.m.

·       Ta ut 15 spelare per kön och region för deltagande i Miki Herkel Cup (MHC) i åldersgrupperna U15 och U16.

 

Regionverksamhetens metod:

·       Två-tre läger/säsong genomförda med samma innehåll för respektive åldersgrupp i samtliga regioner.

·       Att använda erfarenhet från tidigare verksamhet till efterföljande årgångar.

·       Centralt framtagen träningsplanering byggd på nya Spelarutvecklingsplanen (SUP 2.0) och omvärldsanalys.

·       Centralt framtagna teoridelar

·       Tester och prov av kompentenser.

·       Transparens i verksamhetens upplägg och innehåll.