Hem / SBBF:s utbildningsutbud / Tränarutbildningar

Tränarutbildningar

Tränarutbildningen sker i sex olika steg;

  • Easy Basket Utbildningen
  • Grundkurs för basketledare
  • Steg 1
  • Steg 2 Tränare
  • Steg 3 Tränare 
  • Steg 4 Tränare

Ansvariga för genomförande av utbildningarna är:

  • EB Utbildning, Grundkurs, Steg 1 & Steg 2: Distrikten (BDF)
  • Steg 3 och 4: Svenska Basketbollförbundet

Är du intresserad av att gå EB, Grundkurs, Steg 1 eller steg 2 kontakta utbildningsansvarig i ditt distrikt. För högre utbildning, Steg 3 och högre, kontakta Svenska Basketbollförbundet - Olle Lundén.

Svenska Basketbollförbundet fastställer krav och innehåll för de olika utbildningarna för att en kvalitetssäkring skall kunna göras. Detta innebär att t ex alla Grundkurser har samma innehåll oavsett var i Sverige den genomförs.

Ett krav är att utbildningen genomförs av certifierade utbildare.

 

Viktig information avseende Svenska Basketbollförbundets utbildningsstege

Svenska Basketbollförbundet har i sin utbildningsmodell bl.a. en utbildningsstege för tränare som går från Grundkurs till och med steg 4. 
Vi har fått en del frågor rörande att ett antal coacher i Sverige skulle ha en steg 5-utbildning. Det man då förmodligen syftar på är att en examen från Idrottshögskolan(GIH) eller ett diplom från RF/SISU’s Elittränarutbildning(ETU) ska ge innehavaren Steg 5. Dessa två utbildningar är givetvis en tillgång för en coach men kan inte kvalificera innehavaren att för steg 5, eftersom det inte finns något sådant steg i vår utbildningsstege.

SBBF vill poängtera att vi vill ha välutbildade coacher i Sverige. Därför ser vi mycket positivt på att tränare genomför andra utbildningar, kurser och clinics utanför vår utbildningstrappa.   

 


Kontaktperson - Olle Lundén