Hem / Riksidrottsuniversitet - Elitidrottsvänliga lärosäten

Riksidrottsuniversitet - Elitidrottsvänliga lärosäten

Du som spelar basket på elitnivå (ligorna eller landslag) och studerar på ett universitet eller högskola har möjlighet att få stöd och hjälp med att kombinera studier och träning/tävling. Det förutsätter att du studerar på någon av de universitet/högskolor som finns nämnda nedan. Du behöver också få ett intyg ifyllt av SBBF, se nedan.

Individuellt anpassade studier för elitidrottare

Lärosätet ska aktivt ge, SF (i detta fall Svenska Basketbollförbundet) definierade (potentiella och aktuella) landslagsidrottare samt spelare i högsta ligan i lagbollidrotter möjligheten till ett individuellt studieupplägg på ett utbildningsprogram, på dess olika delkurser och på fristående kurser. Lärosätet ska så långt som möjligt försöka erbjuda studenterna anpasssade studier vad det gäller föreläsningar, studietakt och tentor. Lärosätet ska ge support för karriärrådgivning, karriärövergångar och karriärutveckling.

Länk till Riksidrottsförbundets hemsida, där du hittar mer info. 

Riksidrottsuniversitet 

Ett Riksidrottsuniversitet (RIU) arbetar med att utveckla svensk idrott på uppdrag av och i samverkan med Riksidrottsförbundet (RF) och olika specialidrottsförbund (SF). Riksidrottsförbundets nominering av RIU ges till ett begränsat antal lärosäten.

Följande lärosäten är Riksidrottsuniversitet för avtalsperioden 2018-2022: kombinationen Högskolan Hamstad/Malmö universitet,
kombinationen Gymnastik- och Idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan,
kombinationen Göteborgs universitet/Chalmers Tekniska högskola,          Mittuniversitetet 
Umeå Universitet. 

Den nationella modellen för RIU 

Modellen innehåller fyra utvecklingsdelar: 

 1. Av RF uttryckta behov av särskilda utbildningssatsningar.
 2. Möjligheten för elitidrottare att anpassa universitetsstudier till elitidrott.
 3. Främjande av en utvecklingsmiljö som möjliggör satsning på elitidrott.
 4. Samverkan mellan idrottsrörelsen och lärosätet avseende praktiknära elitidrottsforskning.

Elitidrottsvänliga lärosäten 

Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) ingår i ett sammanhållet system med den nationella modellen för RIU och EVL. Gemensamt för alla EVL är att de erbjuder hjälp med individuellt anpassade studier och stöd för elitidrottarens utvecklingsmiljö. Arbetet sker i samarbete med RF och SF.

Till skillnad mot ett RIU finns inget formellt avtal med RF som formaliserar arbetet med särskilda utbildningssatsningar eller praktiknära elitidrottsforskning. Ett EVL kan också arbeta med att utveckla svensk elitidrott och i olika omfattning bidra med akademiska idrottsutbildningar och praktiknära elitidrottsforskning

Följande lärosäten är Elitidrottsvänliga lärosäten under perioden 2018-2022:

 • Blekinge tekniska högskola
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan Gävle
 • Högskolan Jönköping
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Skövde
 • Högskolan Väst
 • Karlstad universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Linköpings universitet
 • Luleå tekniska universitet
 • Mälardalens högskola
 • Örebro universitet 

Nationella Riktlinjer för elitidrottares Dubbla Karriärer (DK)
RF har i samarbete med RIU och EVL tagit fram vägledande rekommendationer för kombinationen elitidrott och högskolestudier vid RIU och EVL. Sverige är första landet i Europa att utveckla egna nationella riktlinjer. Du kan ladda ned dokumentet här.                         

Ansökan till RIU och EVL
För dig som student finns ett särskilt framtaget ansökningsformulär. Det fylls i och skickas in till aktuellt SF. När du fått tillbaka ett påskrivet intyg från SF tar du med detta till det aktuella lärosätet. Blankett finner du här.   OBS att denna blankett är ny from 200327. 

Vill du ha mer info och få din blankett ifylld så kontaktar du Lena Wallin Kantzy.