Hem / Våra utbildningar

Våra utbildningar

Från och med våren 2018 har SBBF övergått från den utbildningsmodell som funnits sedan 2005 till den nya utbildningsmodell som skapats inom projektet Utbildning 2.0.

I och med att Utbildning 2.0 har lanserats så administreras all utbildning i SBBF:s ordinarie utbildningsutbud (tränare, domare, förbundsfunktionär och matchstatistik) centralt från förbundskansliet. SBBF har som ambition att genom effektivisering och kvalitetssäkring öka tillgängligheten av utbildning i hela landet.

Fördjupad information och bakgrund till Utbildning 2.0 hittar du här.

 

Ny utbildningsmodell

Den nya utbildningsmodellen innebär en separation mellan tränare och domare redan från den första utbildningsnivån. Den bygger också på en fördjupning på området utvecklingstränare där den tidigare utbildningsmodellen har byggt på en stegring i sportslig nivå och ålder kopplat till utbildningsstegen, medan den nya modellen möjliggör fördjupningsutbildning oavsett vilken åldersgrupp och nivå du verkar på.

Dom gamla utbildningsnivåerna kommer att gälla även fortsättningsvis så om du har gått en utbildning tidigare så har den fortfarande samma behörighetsnivå. Ett förtydligande kopplat till gamla och nya utbildningar samt behörighetsnivåer kommer inom kort.

Tränare

Den första nivån i utbildningsmodellen heter Introduktionsutbildning Utvecklingstränare och sen kommer Grundutbildning Utvecklingstränare (lanserades under 2018) och det tredje nivån heter Fortsättningsutbildning Utvecklingstränare (lanserades våren 2020). Högre utbildningar är under fortsatt utveckling och vi hoppas kunna presentera något till sommaren 2021.

Domare

Övergången sker successivt där Matchledare A & B är dom första nya stegen för domare. Dessa lanserades under andra hösten 2018. Nivå 1 Domare lanserades hösten 2019 och Nivå 2 Domare under våren 2020.

Ett arbete har påbörjats med en modifiering av Steg 3 domare och Steg 4 domare med mål att ha genomfört digitalisering av utbildningsinnehåll och uppdaterade kursplaner till säsongen 2020-2021. Under säsongen 2019-2020 har dessa två utbildningar genomförts på samma sätt som tidigare. Kursinnehåll för Steg 3 och 4 domare hittar du här.

Det finns även en internationell nivå av domarutbildning via FIBA. Uttagning av kandidater för FIBA-domarutbildning sker av DK, med National Instructor i spetsen, av domare som dömer förbundets högsta serie.

Funktionärsutbildningar

Funktionärsutbildning finns i olika varianter för att möta behovet på olika nivåer.

Distriktsfunktionärer utbildas och verkar lokalt inom respektive förening eller BDF. Det finns lokala variationer gällande krav och utbildning. För aktuell information, kontakta ditt BDF.

Förbundsfunktionärsutbildning är en högre utbildning och nödvändig för att vara funktionär inom förbundsserierna - Svenska Basketligan, Superettan, Basketettan samt USM/RM.

Kraven som gäller är:

SBL Dam+ Herr (4 st funktionärer/match)

Superettan Herr (4 st funktionärer/match)

Basketettan Herr och Dam (4 st funktionärer/match)

RM U15 och U16 (1 st funktionärer/match)

SM U18 och U20 (3 st funktionärer/match)

För att verka som funktionär i Förbundsserierna krävs utbildning. Funktionärer skall genomgå Svenska Basketbollförbundets funktionärsutbildning, där teori och praktik genomförs. Minimiålder för att genomgå utbildningen är 15 år. 

Utbildningen är lanserad i nytt format under oktober 2019 där stora delar har digitaliserats och utbildningen avslutas med ett certifieringsprov - skriva ett matchprotokoll live på en förbundsmatch. Utbildningen genomförs via basketutbildning.se.

När utbildningen är slutförd får deltagaren ett digitalt licenskort via appen Cardskipper att visa upp i samband med match.

Hemmalaget är skyldiga att ha godkända förbundsfunktionärer, som visar upp sitt digitala förbundsfunktionärskort, på plats innan matchstart för kommissarie eller förstedomare. Som godkänd förbundsfunktionär är du behörig att sitta i sekretariatet under samtliga förbundsseriematcher. Det innebär att man kan sitta i sekretariatet för andra föreningar än den man är registrerad i.

Behörigheten ska förnyas genom fortbildning och ett teoretiskt prov vart fjärde år när det är sommar-OS (2020, 2024osv). 

Matchstatistik

Matchstatistikutbildning syftar till att utbilda statistikförare, framförallt kopplat till förbundsserier på seniornivå.

Kursen vänder sig till den som vill få basketkunskaper i att registrera statistiken vid en match. Kursen ger en officiell behörighet som matchstatistikförare eller bisittare.

Behörighet
Efter genomförd och godkänd kurs utnämns man till en av följande funktioner:

 • Statistikförare: Behörighet att vara matchstatistikförare eller bisittare vid matcher i förbundsserierna samt USM.
 • Bisittare: Behörighet att vara bisittare vid matcher i förbundsserierna samt USM.

Behörigheten ska förnyas genom fortbildning och ett teoretiskt prov (via basketutbildning.se) varje säsong.

Förkunskapskrav

 • Minimiålder 16 år under det kalenderår kursen startar eller går i årskurs 1 i gymnasiet.
 • Stresstålighet och normal datorkunskap är en fördel.

Omfattning i tid
3 + 2 studietimmar via basketutbildning.se (1 studietimme = 45 minuter).

Kursinnehåll

 • Definitioner med videoexempel (dokumentet Statistikmanual Basket)
 • Teoriprov (bedömning av matchsituationer i videoexempel, svara på frågor från manualen)
 • Användning av datorprogrammet FIBA Live Stats
 • Bisittarens roll
 • Tips och tricks
 • Vad händer nu?
  • Sätta upp en match
  • Registrera händelser under matchen
  • Avsluta matchen
  • Praktikmatcher
  • Certifieringsprov
  • Registrering i Statisticians Network

Kursmaterial & datorprogram
Kursmaterialet och datorprogrammet finns att ladda ner från webben via följande länkar:

 • FIBA Livestats
 • Manual för nedladdning
 • Statistikmanual med tolkningar

Förberedelser
Innan kursstart ska deltagarna installera datorprogrammet FIBA Livestats 7.

Datorutrustning
Kursdeltagaren ska ha en bärbar dator (PC, ej Mac) med extern mus och programvaran FIBA Livestats 7 installerad, vilka ska användas under kursen.

Kursavgift
500 kr per person som faktureras angiven förening/person enligt anmälan via basketutbildning.se.
Matchstatistik-kursen, teoriprov, certifieringsprov ingår i kursavgiften. 

Examination
För att utnämnas till statistikförare krävs följande:

 • Minimiålder 16 år under det kalenderår kursen startar ELLER går i årskurs 1 i gymnasiet
 • Genomförd kurs via basketutbildning.se
 • Godkänt teoretiskt prov: Bedömning av matchsituationer i videoexempel, svara på frågor från manualen
 • Godkänt certifieringsprov.

De kursdeltagare som ej blivit godkända på det teoretiska provet får göra om provet direkt, max 3 försök.

Efter tre försök får man kontakta utbildningsansvarig för genomgång.

Praktikmatcher
För praktikmatcher gäller följande:

 • Godkänd praktikmatch: U15 och äldre

Tips: Försök genomföra praktik på förbundsseriematcher. Syftet med praktiken är att lära sig programvaran och bli van med tempot.