Hem / Verksamhetsmanual

Verksamhetsmanual

Verksamhetsmanualen har BDF:en tillsammans med SBBF arbetat fram och som på ett tydligt sätt ska visa vem som ansvarar för vad. Vi hoppas manualen ska vara ett bra verktyg för er i föreningen att hitta rätt.

Huvudmålet är att få en bättre verksamhet för fler.

Manualen kan du ladda ner här.