2006-2007

Regeländringar 2006-2007

 

Nya regeltolkningar från FIBA.

FIBA har gått ut med ett antal nya regeltolkningar inför starten av säsongen 2006/07 och vår National FIBA Instructor Jan Holmin har översatt dessa till svenska vilka nu finns tillgängliga.

 

§ 5. Skadad spelare

Så snart någon person från lagbänksområdet (coach, avbytare, lagfunktionär) kommer in på spelplanen i samband

med en spelarskada måste den skadade spelaren bytas ut.

Detta oavsett om han fick behandling eller ej.

 

§ 5. Skadad spelare

En skadad spelare som behandlas under en time-out får fortsätta att spela vid time-outens slut, under

förutsättning att spelarbyte ej begärdes innan time-out beviljades.

 

§ 12. Uppkast och alternerande bollinnehav.

Omedelbart efter att en av hopparna regelrätt berör bollen vid uppkastet uppkommer en hållen boll situation

mellan A5 och B5.

Eftersom bollkontroll ännu ej uppstått kan inkast enligt alt. bollinnehavsregeln ej dömas.

Uppkastet skall göras om mellan A5 och B5.

Samma princip tillämpas vid ett dubbelfoul.

 

§ 12. Uppkast och alternerande bollinnehav.

Lag B är berättigade till nästa alt. bollinnehav.

Domaren och/eller sekretariatet gör ett misstag och bollen lämnas till lag A för inkast.

Om bollen berörs på planen efter inkastet kan felet ej rättas till.

Pilen skall stå kvar till fördel för lag B.

 

§ 12. Uppkast och alternerande bollinnehav.

I samband med slutsignalen för första perioden döms osportsligt foul mot B5.

Pilen visar fördel för lag B.

Spelare A skjuter två straffkast.

Därefter är det två minuters speluppehåll.

Andra perioden börjar med inkast för lag A.

Pilen står kvar i fördel för lag B.

 

§ 17. Inkast

Vid ett inkast måste bollen passas in på planen.

Att överlämna bollen till en medspelare är en överträdelse av inkastbestämmelserna.

 

§ 17. Inkast

Under matchens sista två minuter har lag A bollen på sin bakre planhalva.

Efter sex sekunder slås bollen ut över sidlinjen av lag B.

Lag A tar time-out.

 

 

Hur lång tid återstår av 24 sek.perioden?

Får lag A passa bollen till sin egen planhalva vid inkastet efter time-outen?

Hur lång tid återstår av 8 sek.perioden?

Svar: 18 sek / ja / ny 8 sek.period!

 

§ 18. Time-out

Samtidigt som slutsignalen för en spelperiod ljuder dömer domaren foul och två kast för A5.

Coach A begär time-out. Domslut?

Time-out skall ej beviljas eftersom ingen speltid återstår.

 

§ 18/19. Time-out/Spelarbyte

Kan time-out/spelarbyte godkännas efter ett sista straffkast där:

a) bollen missar ringen?

b) mål underkänns på grund av övertramp av skytten?

Svar: A och B : Ja!

 

§ 18/19. Time-out/Spelarbyte

En coach rusar fram mot bordet och begär time-out.

Sekreteraren ger signal trots att time-out tillfället just upphört.

Domaren ger signal och avbryter matchen.

När domaren konstaterat att begäran skett för sent skall time-out ej godkännas.

Spelet skall återupptas omedelbart.

 

§ 29. 24-sekundersregeln

I slutet av en 24-sek period gör A4 ett skottförsök som blockeras regelrätt av B4.

Därefter ljuder 24-sek signalen.

Efter signalen foular B4 mot A4. Domslut?

24-sek överträdelse.

Foulet noteras endast om det är osportsligt eller diskvalificerande.

 

§ 29. 24-sekundersregeln

Ett målskott från A4 är i luften när 24-sek signalen ljuder.

Bollen missar ringen och en hållen boll situation mellan A6 och B6 uppstår. Domslut?

24-sek överträdelse. Inkast för lag B.

 

§ 31. Felaktigt hindrande av bollen och otillåten bollberöring

Efter ett målskott av A4 är bollen i luften då den på uppåtgående berörs av B5.

När bollen startat sin nedåtgående rörelse berörs den av:

a) A6

b) B6

Domslut?

B 5:s beröring är korrekt och ändrar ej bollens status som målskott.

Den följande beröringen av A6/B6 är ej tillåten.

Bestraffas med;

a) inkast för lag B

b) två eller tre poäng för lag A

 

 

§ 35. Dubbelfoul

A4 tar ett skott försvarad av B4. Bollen går i korgen.

Båda domarna blåser samtidigt, FD en charge mot A4 och BD en block mot B4.

Skall poängen räknas eller ej?

Detta är en dubbelfoul. Poäng skall ej räknas!

 

§ 38. Teknisk foul

Om en domare varnar en spelare att ett upprepat beteende kommer resultera i en teknisk foul, skall varningen

även delges lagets coach.

Den gäller lagets samtliga medlemmar och skall endast ges då bollen är död och klockan stoppad.

 

§ 38. Teknisk foul

Ett tekniskt foul på en spelande coach under en spelpaus skall alltid antecknas som ett spelarfoul.

Den ingår i lagfoulen för kommande spelperiod.

 

§ 42. Foul i speciella situationer

A4 skjuter ett hoppskott. När bollen är i luften ljuder 24-sek signalen.

Därefter, medan A4 fortfarande är i luften gör B4 en osportslig foul mot A4.

Skottet missar ringen. Domslut?

A4 får två kast på grund av foulen.

Bollinnehavet bortfaller eftersom lag A gjort en överträdelse av 24-sek regeln.

Spelet fortsätter med inkast för lag B

 

§ 44. Rättelse av felaktiga domslut

B4 foular A4. Två kast p.g.a. lagfoulsregeln. A5 tilldelas felaktigt kasten.

Det första resulterar, därefter upptäcker domarna att fel spelare kommit fram och skjutit kastet.

Domslut?

Poängen annuleras. Andra kastet tas bort.

Inkast för lag B i höjd med straffkastlinjen.