2008-2009

Regeländringar och Tolkningar 2008-2009

Officiella ändringar av Spelreglerna för basketboll gällande från och med säsongen 2008/09. 


Regel 4.3 Speldräkt

Bestämmelsen om att T-shirt kan bäras under speltröjan, om skriftligt läkarintyg utfärdats, slopas.

T-shirt under speltröjan är ovillkorligen förbjuden.

 

Regel 25.2.3 Spelare som faller, sitter eller ligger på golvet

Det är tillåtet för en spelare, som håller bollen, att i samband med ett fall glida på golvet.

Det är också tillåtet för en spelare, som ligger eller sitter på golvet, att få kontroll över en boll.

Det är dock en överträdelse om spelaren därefter rullar runt eller försöker resa sig upp medan han håller bollen.

 

Regel 28.1.3 Bollen på främre planhalvan

Ny bestämmelse: Bollen befinner sig på ett lags främre planhalva, när vid en dribbling från bakre till främre planhalvan, spelarens bägge fötter samt bollen berör främre planhalvan.

 

Regel 30.1.2 Bakåtspel

Ny bestämmelse: Det är ej en överträdelse om en spelare, som hoppar från sin främre planhalva, skapar ny lagbollskontroll genom att fånga bollen i luften och därefter landa med den på sin bakre planhalva.

 

Regel 31 Otillåten bollberöring

Ny bestämmelse: Om en spelare sträcker sig underifrån genom korgen och berör bollen är det en otillåten beröring och ej som tidigare, i vissa fall, en enkel överträdelse.

Detta gäller även i samband med passning samt efter att bollen har berört ringen.

Bestraffas alltid med att poäng räknas om beröringen sker av en försvarsspelare.

 

Regel 36.1.4 Osportslig foul

Ny bestämmelse: Om en försvarare förorsakar kontakt bakifrån eller från sidan mot en motståndare, i ett försök att stoppa ett snabbt uppspel, och det inte finns någon motståndare mellan anfallsspelaren och motståndarnas korg, skall kontakten bedömas som osportslig.

 


Regel 38.3.1 Teknisk foul

Ny bestämmelse: En teknisk foul kan ådömas en spelare som, utan att träffa, gör häftiga svingar med armbågarna mot motståndare.

 

 

 

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET

DomarkommitténFrågor kring ovanstående regeländringar besvaras av Jan Holmin, Svenska BBF:s Domarkommitté, via e-post
This is a mailto link .