Hem / MsvBDF Covid-19

MsvBDF Covid-19

Löpande information gällande Covid-19 i MsvBDF, Uppdaterad 2021-06-01

 

Grundläggande försiktighetsåtgärder

För att undvika spridning av covid-19 är det fortsatt av vikt för samtliga att:

1. stanna hemma vid symtom på covid-19,

2. tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och

3. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Uppdatering 22 Dec 2021

I länken nedan hittar du de senaste tolkningarna som gäller Svensk Basket. Restriktionerna som införs den 23 december gäller till och med den 16 januari - förutom publikrestriktionerna som gäller tills vidare.

SBBFs tolkningar av Covid19 åtgärder from 23 dec 2021.pdf

Du kan också läsa nyheten om riktlinjerna som börjar gälla den 23 december 2021.

Uppdatering 21 Dec 2021 

Regeringen och Folkhälsomyndighetens åtgärdspaket.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att införa ett antal åtgärder som kommer att gälla från och med 23 dec.

Ett antal av dessa kommer att beröra idrotten och basketbollsporten. Nämligen följande:

 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.

 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.

 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.

 • Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/december/flera-nya-atgarder-vidtas-den-23-december-nar-smittspridningen-vantas-oka/ 


Svenska Basketbollförbundets eventuella tolkningar av ovan punkter kommer att publiceras, som tidigast, under onsdagen 22 december.

Uppdatering 2 dec 2021 

Vaccinationsbevis

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om att vaccinationsbevis kan gälla vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vid fler än 100 deltagare (åskådare).
Detta kommer att börja gälla den 1 december 2021.

Svenska Basketbollförbundet råder att detta tillämpas vid samtliga basketmatcher och/eller arrangemang som innebär att över 100 deltagare ska närvara.
Med deltagare avses inte spelare, domare, coach eller funktionär för den aktuella matchen.

De deltagare/åskådare som är  under 18 år eller de personer som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig, behöver inte vaccinationsbevis (läkarintyg ska visas upp som styrker detta) för att komma in på evenemanget.

Personer över 18 år ska visa upp vaccinationsbevis och legitimation innan de går in på arena/hall.

DIGG (Myndigheten för Digital Förvaltning) har tagit fram en app för att dessa kontroller ska kunna genomföras.

Denna LÄNK för att ladda ner appen.

DIGG har även tagit fram en verktygslåda för arrangörer i sitt användande av appen.

LÄNK till Verktygslådan

Arrangörer ska också ha en dokumenterad rutin för hur kontroll och hantering av eventuell köbildning ska ske. 

Utöver vaccinationsbevis och dokumenterad rutin för kontroll, råds arrangörer följande:

1. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas,
2. erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och
6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Ingen kontroll

Arrangör som väljer att inte kontrollera deltagares vaccinationsbevis ska istället se till att:

 • deltagare/åskådare har anvisad sittplats.
 • sällskap består av maximalt åtta personer.
 • avståndet till andra sällskap är minst en meter både i sidled och framåt/bakåt.

För mer info, se länkar nedan:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202187/ 

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Inför USM omgång 2 har underlag och information om kontroll av vaccinationsbevis skickats ut till USM föreningar, föreningar med lag i Basketettan samt Elitdomare.

Dessa finnes här nedan:

USM Vaccinationsbevis.pdf

USM Vaccinationsbevis - Coach, Domare, Funktionär.pdf

Basketettan Vaccinationsbevis.pdf


Nya riktlinjer kring testning from 22 nov

Förutom att vaccinerade kommer att behöva visa upp pass på detta vid passage till större arrangemang, meddelade också Folkhälsomyndigheten om nygamla riktlinjer för testning av Covid-19.
Dvs att från och med 22 november ska alla testa sig vid symptom. Vissa avvikelser kan förekomma.

Vad dessa innebär i praktiken för basketspelare och ledare skiljer sig inte från de råd som lämnas hos myndigheterna.

Spelare eller ledare som har symptom - Ska stanna hemma och testa sig.

Spelare eller ledare som får provsvar som visar på infektion av Covid-19 - ska följa de råd som 1177 samt informera sin förening som i sin tur informerar förbund.
Förening bör i sin tur inleda viss beredskap kring situationen i laget.

Lagkamrat eller ledare som varit i nära kontakt med den som har Covid-19 följer de råd som stämmer in på dem, beroende på om de är vaccinerade eller ej.

Vaccinerad personer behöver varken stanna hemma eller testa sig, förutsatt att de inte har symptom. Och kan därför fortsatt spela basket.

Ovaccinerade personer behöver lämna prov. Beroende på ålder kan personen även behöva stanna hemma.

Om läget i laget förvärras avsevärt ska administrerande förbund för nästkommande matchtillfälle informeras och bedömning om matchflytt eller inställad match ska göras.
Beroende på ålder och vaccinationsstatus kan åtgärderna variera.


LÄNK - Om testning

LÄNK - Om närkontakt med Covid-19 smittad

(särskilda råd kan gälla i din region)

Uppdatering 31 Maj 2021

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om lättnader på restriktioner.
Nya restriktioner gäller från och med 1 juni 2021.

Svenska Basketbollförbundet har uppdaterat sina tolkningar. 
Dessa finnes i länken nedan.

->->LÄNK<-<-

I tolkningen framgår det att aktiviteter av större karaktär kan företrädesvis planera för att vidta ett antal åtgärder.
Som hjälp med detta har en mall tagits fram som föreningar kan ladda ned och planera/jobba i.

->->ÅTGÄRDSPLAN SOMMARAKTIVITET<-<-

OBS! Regioner och kommuner kan fatta avvikande beslut kring restriktioner. En översikt där information samlas finns i länken nedan.

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regional-information-om-coronaviruset 

Uppdatering 28 April


Folkhälsomyndigheten lämnade den 28 April 2021 nya besked kring restriktionerna för idrotten och Basketboll.

Svenska Basketbollförbundets tolkning:

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. Gäller tom 30 juni 2021.
(från FHMs hemsida).

 

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2001 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

 

 1. hålla avstånd till varandra
 2. inte dela utrustning med varandra
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 4. undvika gemensamma omklädningsrum
 5. resa till och från aktiviteten individuellt
 6. utföra aktiviteten i mindre grupper.

Nya rekommendationer fr om 1 mars, läs SBBF: s tolkning här

 

Uppdatering 8 februari 2021

Besked från regering kom på torsdagen den 4 februari om att även Ungdomar födda 2002-2004 kan träna inomhus från och med den 6 februari.

Den 6 februari uppdaterade Folkhälsomyndigheten de föreskrifter och allmänna råd som gäller framåt.
Riksidrottsförbundet har förtydligat dessa råd åt idrotten.

Svenska Basketbollförbundet har tolkat dessa råd Länk
(nyheter markerade med röd text)

 

Uppdatering 22 jan 2021

 

Torsdagen den 21 januari meddelade Regeringen att anläggninar kan öppnas för idrottsverksamhet. Länk till pressmeddelandet.

Svenska Basketbollförbundets uppdaterade därmed tolkningen av råd och rekommendationer från Regering, Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet ->->->LÄNK.<-<-<-