Hem / Egna nyheter / Nyhetsarkiv / BUC i Närke

BUC i Närke

Nu har Basketutvecklingscentrat (BUC) dragit i gång i Närke. BUC är ett samarbete mellan MsvBDF och KFUM Örebro. KFUM Örebro kommer att arbeta med att utveckla och stärka verksamhten i Närke. MsvBDF: s styrelse jobbar för att få i gång ett BUC även i Värmland.

BUC ska på olika sätt initiera, stödja och stimulera föreningar inom Örebro län att förbättra sin verksamhet ”på golvet” och administrativt.

KFUM Örebro Basket ska genomföra följande uppdrag/uppgifter

  • En föreningskonferens i samband med säsongsstart samt säsongsavslutning, i syfte att informera, diskutera och planera BUC verksamhet tillsammans med MsvBDF styrelse/anställd personal och föreningar i Örebro län (görs förslagsvis i samarbete med SISU Idrottsutbildarna)
  • Organisera EBC i skolan i rekryteringssyfte till samtliga föreningar i Örebro län
  • Organisera EBC och EB på varierande platser i Örebro län
  • Ansvara för en utbildningsplan och genomförandet av utbildningar på grundläggande nivå i Örebro län (görs i nära samarbete med SBBF, MsvBDF och SISU Idrottsutbildarna)
  • Möjliggöra för ett regionläger för Region Mellersta i Örebro län
  • Möjliggöra för en RM-omgång i Örebro län
  • Ansvara för ledarförvaltning i Örebro län i form av fortbildning och nätverk