Hem / Egna nyheter / Nyhetsarkiv / Hantering och kontroll av spelklarlistor

Hantering och kontroll av spelklarlistor

Svenska Basketbollförbundet har fastställt riktlinjer för hanteringen av spelklarlisto som på ett rimligt sätt hanterar de krav som GDPR ställer avseende hantering av personuppgifter.

Via nedanstående länk finner ni information gällande hantering av spelklarlistor från SBBF.

Länk till: HANTERING SPELKLARLISTOR

Tills vidare förespråkar SBBF att BDF:en, föreningarna och domarna följer denna metod för licenskontroll:

1.
Domare ansvarar för att kontrollera licenslistorna i samband med match samt markera i protokollet huruvida licenslista är uppvisad och godkänd eller inte.

2.
Är spelklarlistan godkänd ( alla spelare och ledare finns på spelklarlistan och är godkända ) skall JA kryssas i.

3.
Finns det någon oklarhet på spelklarlistan ( spelare/ledare finns inte på spelklarlistan och/eller är inte godkända ) skall NEJ kryssas i, och oklarheten skall markeras i kanten på matchprotokollet.

4.
Föreningen ansvarar för att kunna visa upp en licenslista.
Denna ska endast tillfälligt visas upp och hanteras varsamt, dvs ej lämnas i hallen eller skickas med domaren för kontroll i efterhand.
Den ska inte heller delas med tredje part via mail och föreningen ska vidta försiktighet i sin interna hantering så att personuppgifter inte delas med obehöriga personer.

5.
Föreningen ska kunna svara mot sina medlemmar gällande vem som har tillgång till informationen och i vilket syfte den delas.

6.
Föreningen kan antingen ta en skärmdump i licensmodulen eller exportera licenslistan till excel ur licensmodulen.
Länk till: SKAPA/EXPORTERA LICENSLISTA

7.
Behöver SBBF eller BDF kontrollera licenserna så används den information som finns i inloggat läge i IdrottOnline.
Denna kontroll görs alltid när NEJ kryssats i avseende spelklarlistan.

Denna nya rutin träder i kraft omedelbart och gäller i alla matcher, även de matcher in ungdomsserierna som döms av klubbdomare…!

I och med att ovanstående riktlinjer så kommer distriktets hemsida med utfärdade dispenser att ändras så att det anges för vilken förening det har utfärdats dispens i respektive serie.
Lag som har medgivits dispens tar med dispenslista som skickas till föreningen via e-post från distriktskansliet och visar upp motsvarande ovanstående.