Enkät

Denna enkät hoppas SBBF når ut till så många som möjligt.

I samband med Basketforum 2017 startade vi en resa mot en strategi fram till 2025. Alla inom Svensk Basket är medbjudna på denna resa. Därför vill Svenska Basketbollförbundet ta del av era tankar. Detta är en möjlighet för er att ge input som sedan kan vara av stort värde för svensk baskets framtid. Vi kommer att samla input och diskutera frågeställningar på flera olika mötesplatser under denna resa - SBBF's Tip off 8-10 september är en, Förbundsmötet 2018 en annan.

Vi hoppas att ni alla tar er tid att svara på våra frågor och bidrar till svensk baskets utveckling. Därför blir uppmaningen nu – var med på resan, ge din input i denna enkät!

 

Länk till enkät; https://response.questback.com/idrott/sbbfsstrategienkt