Hem / Egna nyheter / Nyhetsarkiv / Info från SBBF ang ev ekonomiskt stöd under krisen

Info från SBBF ang ev ekonomiskt stöd under krisen

Många föreningar hör nu av sig till SBBF och undrar om det ekonomiska stöd som regeringen har utlovat. Här kommer den senaste informationen kring detta. Besök SBBF:s Coronasida för att få all information samlad på ett ställe.

Regeringen har beslutat att avsätta 500 miljoner kronor till idrottsrörelsen för att kunna kompensera för en del av de kostnader och uteblivna intäkter föreningarna har drabbats av. Det är Riksidrottsförbundet, RF, som beslutar hur och när dessa medel fördelas.

De har satt ihop en referensgrupp som nu tar fram principer och riktlinjer för denna fördelning. Det vi vet idag är att barn och ungdomsverksamhet ska prioriteras – det har RF varit tydliga med.

Rent praktiskt kommer de större evenemangen såsom stora ungdomsturneringar samt ligaslutspel att få söka pengar direkt av sitt specialidrottsförbund. Däremot kommer den stora mängden mindre turneringar och föreningar som vill söka ekonomiskt stöd att behöva göra det direkt från RF.

Just nu arbetar RF med att ta fram riktlinjer samt anvisningar för hur detta stöd ska kunna sökas.

 

Ligaföreningar

Torbjörn Lyrström koordinerar detta från SBBF:s sida. Det finns en tät dialog med SBL:s intresseföreningar här.

 

Ungdomsturneringar

Större ungdomsturneringar bör genast ta kontakt med Torbjörn Lyrström (This is a mailto link) om ni inte redan har kontakt. Mindre turneringar med en omsättning på mindre än 5 MSEK kommer att kunna söka ekonomiskt stöd direkt av RF (se nedan).

 

Övriga föreningar samt mindre turneringar – vänta på närmare besked

Ni kommer att kunna söka ekonomiskt stöd endast av RF vad gäller verksamhet som drabbas av detta. Själva ansökan kommer inte att kunna göras förrän i maj. Ansökningarna kommer att behandlas löpande av RF och även utbetalningarna kommer att göras löpande.

RF kommer ut med mer information kring vad som innefattas, hur ni kan ansöka och vad ni ska ta med i ansökan tidigast den 10 april – men räkna med att det kan bli några dagar efter detta. SBBF kommer naturligtvis att vidarebefordra all information från RF gällande detta till er.

 

Allmänna rekommendationer från SBBF

  • Besök SBBF:s Coronasida dagligen för tävlings- och träningsrekommendationer och nyttiga länkar.
  • Besök RF:s Coronasida för mer information.
  • Kolla upp med ert distriktsidrottsförbund (alltså exempelvis Upplands idrottsförbund) kring vilket lokalt stöd idrottsföreningar kan få.
  • Kolla upp med er kommun kring eventuella lättnader kring hyror, hur de tänker kring LOK-stöd (RF:s del av LOK-stödet kommer att vara samma som 2019) för 2020, om de har infört särskilda bidrag, etc.

 

Vi uppskattar det ansvar ni tar i denna situation för era ledare och medlemmar. Tveka inte att kontakta oss via This is a mailto link om ni har frågor. Samtidigt vill vi be er om tålamod och att läsa in er på ovanstående länkar innan ni kontaktar oss, då vi har en mer begränsad tillgänglighet än vanligt på grund av korttidspermitteringen.