Hem / Egna nyheter / Seriespel och nya Covid-restriktioner som träder i kraft den 12 januari.

Seriespel och nya Covid-restriktioner som träder i kraft den 12 januari.

Med anledning av att frågor kan uppstå med anledning av nya restriktioner vill tävlingsutskottet förtydliga vad som för tillfället gäller. Seriespelet kan fortsätta men det ställer krav på arrangören.

Vi hänvisar som tidigare till Förbundets Covidinformation https://www.basket.se/svenskabasketbollforbundet/Coronaviruset

Vem räknas som deltagare?
Vid en idrottstävling på en tydligt avgränsad arena – som vid tävling inomhus – ska åskådarna räknas som deltagare. Däremot räknas inte utövare och funktionärer.

Utövare och funktionärer
För spelare, ledare, domare och funktionärer är det ytterst viktigt att enbart fullt friska personer deltar. Det är respektive förening, respektive domare och respektive arrangör som är ansvariga för detta.

Finns tecken på symtom skall spelaren, ledaren, domaren eller funktionären inte medverka och inte heller befinna sig i hallen/anläggningen.

Riksidrottsförbundet har även dom bra information vad som gäller, vilket kan läsas här:

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/vadgallervidoffentligatillstallningar/

Nedan sammanfattas vad man skriver kort utifrån vad som är nytt vad gäller åskådare/deltagare och covidpass.

Den som anordnar en offentlig tillställning (tävling, match, uppvisning) ska utforma lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar på ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Anordnaren ska även se till att in- och utpassage till lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Uppdatering 10 januari: Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade att nya restriktioner kommer att införas, varav några träder i kraft den 12 januari. De kommande restriktionerna beskrivs här nedan.

För offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 deltagare gäller från den 12 januari:

  • Deltagarna ska ha anvisad sittplats.
  • Sällskap får bestå av max åtta personer.
  • Avstånd till andra sällskap måste vara minst en meter i sidled, framåt och bakåt.

För offentliga tillställningar inomhus med fler än 50 deltagare gäller från den 12 januari:

  • Vaccinationsbevis ska användas.
  • Deltagarna ska ha anvisad sittplats.
  • Sällskap får bestå av max åtta personer.
  • Avstånd till andra sällskap måste vara minst en meter i sidled, framåt och bakåt.

Inom kort kommer även en maxgräns på 500 deltagare att införas för alla offentliga tillställningar inomhus, även med vaccinationsbevis. Datum för införande är inte klart då regeringen ännu inte beslutat i frågan.

Vid en idrottstävling på en tydligt avgränsad arena – som vid tävling inomhus – ska åskådarna räknas som deltagare. Däremot räknas inte utövare och funktionärer.