Hem / Om oss / Covid-19

MsvDBF Covid-19

Covid-19

Grundläggande försiktighetsåtgärder

För att undvika spridning av covid-19 är det fortsatt av vikt för samtliga att:

  1. stanna hemma vid symtom på covid-19,
  2. tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
  3. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Uppdatering 31 Maj 2021

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om lättnader på restriktioner.
Nya restriktioner gäller från och med 1 juni 2021.

Svenska Basketbollförbundet har uppdaterat sina tolkningar. 
Dessa finnes i länken nedan.

->->LÄNK<-<-

I tolkningen framgår det att aktiviteter av större karaktär kan företrädesvis planera för att vidta ett antal åtgärder.
Som hjälp med detta har en mall tagits fram som föreningar kan ladda ned och planera/jobba i.

->->ÅTGÄRDSPLAN SOMMARAKTIVITET<-<-

OBS! Regioner och kommuner kan fatta avvikande beslut kring restriktioner. En översikt där information samlas finns i länken nedan.

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regional-information-om-coronaviruset 


Uppdatering 28 April


Folkhälsomyndigheten lämnade den 28 April 2021 nya besked kring restriktionerna för idrotten och Basketboll.

Svenska Basketbollförbundets tolkning:

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. Gäller tom 30 juni 2021.
(från FHMs hemsida).

 

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2001 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

 

  1. hålla avstånd till varandra
  2. inte dela utrustning med varandra
  3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
  4. undvika gemensamma omklädningsrum
  5. resa till och från aktiviteten individuellt
  6. utföra aktiviteten i mindre grupper.

Nya rekommendationer fr om 1 mars, läs SBBF: s tolkning här

 

Uppdatering 8 februari 2021

Besked från regering kom på torsdagen den 4 februari om att även Ungdomar födda 2002-2004 kan träna inomhus från och med den 6 februari.

Den 6 februari uppdaterade Folkhälsomyndigheten de föreskrifter och allmänna råd som gäller framåt.
Riksidrottsförbundet har förtydligat dessa råd åt idrotten.

Svenska Basketbollförbundet har tolkat dessa råd Länk
(nyheter markerade med röd text)

 

Uppdatering 22 jan 2021

 

Torsdagen den 21 januari meddelade Regeringen att anläggninar kan öppnas för idrottsverksamhet. Länk till pressmeddelandet.

Svenska Basketbollförbundets uppdaterade därmed tolkningen av råd och rekommendationer från Regering, Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet ->->->LÄNK.<-<-<-