Hem / Utbildning / Domare

Domare

Med start våren 2018 övergår SBBF från den utbildningsmodell som funnits sedan 2005 till den nya utbildningsmodell som skapats inom projektet Utbildning 2.0. 

Den nya utbildningsmodellen ser ut enligt följande och innehållet är under framtagning och bearbetning.

Den nya utbildningsmodellen innebär en separation mellan tränare och domare redan från den första utbildningsnivån. Den bygger också på en fördjupning på området utvecklingstränare där den tidigare utbildningsmodellen har byggt på en stegring i sportslig nivå och ålder kopplat till utbildningsstegen, medan den nya modellen möjliggör fördjupningsutbildning oavsett vilken åldersgrupp och nivå du verkar på. 

Fördjupad information och bakgrund till Utbildning 2.0 hittar du här >>> LÄNK. 

Övergången sker successivt och stegvis där den nya "Introduktionsutbildning för utvecklingstränare" har genomförts med pilotutbildningar i april-maj 2018. Denna  följs sedan av "Nivå 1 Utvecklingstränare" samt "Matchledare A & B". De gamla utbildningarna "EB-Utbildning och "Grundkurs" beräknas vara utfasade till säsongen 2018-2019 och de högre utbildningsstegen implementeras sedan stegvis.

Gamla utbildningsnivåer och kommer att gälla även fortsättningsvis så har du gått en utbildning tidigare så har den fortfarande samma behörighetsnivå. Ett förtydligande kopplat till gamla och nya utbildningar samt behörighetsnivåer kommer inom kort. 

Steg 3 Domare och Steg 4 Domare kommer tills vidare att vara utformade och genomföras på samma sätt som tidigare. Kursinnehåll för Steg 3 och 4 hittar du här >>> LÄNK.

Det finns även en internationell nivå av domarutbildning via FIBA. Uttagning av kandidater för FIBA-domarutbildning sker av DK, med National Instructor i spetsen, av domare som dömer förbundets högsta serie.

I och med att Utbildning 2.0 lanseras så sker även en centralisering av utbildningsadministrationen där SBBF har som ambition att genom effektivisering och kvalitetssäkring öka tillgängligheten av utbildning i hela landet. 

Frågor kring utbildning upp till och med Nivå 2 maila This is a mailto link

Gällande Steg 3 och 4, samt FIBA-utbildning hänvisas frågor till Domarkommittén. Kontaktuppgifter hittar du här >>> LÄNK.

Planerade utbildningar och anmälan hittar du här >>> LÄNK.