Hem / Utbildning / Matchstatistik

Matchstatistik

Matchstatistikutbildningen arrangeras av SBBF. Kursen vänder sig till den som vill få basketkunskaper i att registrera statistiken vid en match. Kursen ger en officiell behörighet som matchstatistikförare eller bisittare, vilken registreras på förbundsnivå. 

>>>Se aktuella kurser

Behörighet 
Efter genomförd och godkänd kurs utnämns man till en av följande funktioner:

 • Statistikförare: Behörighet att vara matchstatistikförare eller bisittare vid matcher i förbundsserierna samt USM.
 • Bisittare: Behörighet att vara bisittare vid matcher i förbundsserierna samt USM.

På webben publiceras en lista med godkända statistikförare och bisittare.

Behörigheten ska förnyas genom fortbildning och ett teoretiskt prov vart fjärde år när det är sommar-OS (2016, 2020 osv).

Förkunskapskrav

 • Minimiålder 16 år under det kalenderår kursen startar ELLER går i årskurs 1 i gymnasiet
 • Stresstålighet och normal datorkunskap är en fördel

Omfattning i tid
6 studietimmar ledarledd undervisning vanligtvis vid ett tillfälle. (1 studietimme = 45 minuter.)

Kursinnehåll

 • Definitioner med videoexempel (dokumentet Statistikmanual Basket)
 • Teoriprov (bedömning av matchsituationer i videoexempel, svara på frågor från manualen)
 • Användning av datorprogrammet FIBA Live Stats
 • Bisittarens roll
 • Praktikmatch, en period som bisittare, en period som statistikförare
 • Administration i BasketHotel och andra rutiner före och efter match
 • Tips och tricks
 • Registrering i Statisticians Network

Kursmaterial, datorprogram
Kursmaterialet och datorprogrammet finns att ladda ner från webben via följande länkar:

 • FIBA Livestats
 • Manual för nedladdning
 • Statistikmanual med tolkningar

Förberedelser
Innan kursstart ska deltagarna installera datorprogrammet FIBA Livestats samt lära känna det. Deltagarna ska även läsas igenom dokumenten Statistikmanual Basket, framförallt exemplen.

Datorutrustning
Kursdeltagaren ska ha med sig en bärbar dator (PC, ej Mac) med extern mus och programvaran FIBA Livestats installerad, vilka ska användas under kursen. Kravet är minst en dator per två deltagare.

Kursinstruktörer
Av SBBF certifierade utbildare.

Kursavgift
1 000 kr per person. Betalas in till bg 731-7308 (SBBF) och ska vara betald innan kursstart.

Kursmaterial, teoretiskt och praktiskt prov samt fika i samband med kursen ingår i kursavgiften. 
Resor och boende bekostas av deltagaren/föreningen.

Utbildningsbidrag
En deltagares förening kan hos SBBF ansöka om utbildningsbidrag från Idrottslyftet via Idrottslyftsapplikationen i IdrottOnline. När deltagaren blivit licensierad utgår en ersättning.
För fler detaljer om ansökningsförfarandet och aktuella belopp se information om SBBF:s utbildningsbidrag.

Deltagarantal, urval
Minst 6 och högst 12 deltagare. Om det finns fler behöriga anmälda sker ett urval, högst 5 per förening, samt vid för få anmälda kan kursen komma att ställas in.

Kallelse
Kallelse med program, plats och deltagarlista skickas ut till deltagarna innan kursstart.

Examination
För att utnämnas till statistikförare respektive bisittare krävs följande:

 • Minimiålder 16 år under det kalenderår kursen startar ELLER går i årskurs 1 i gymnasiet
 • 100 % närvaro på kursen
 • Godkänt praktiskt prov: Föra statistik vid en praktikmatch, en period som bisittare, en period som statistikförare
 • Godkänt teoretiskt prov: Bedömning av matchsituationer i videoexempel, svara på frågor från manualen
 • Statistikförare: Tre (3) godkända praktikmatcher, där man i de två första matcherna ska vara statistikförare respektive bisittare, samt där den tredje och sista matchen ska vara en licensieringsmatch
 • Bisittare: Två (2) godkända praktikmatcher (en som bisittare och en som statistikförare)

De kursdeltagare som ej blivit godkända på det teoretiska provet får göra omprov efter att kursdagen avslutats. De som inte får godkänt på omprovet måste gå om hela kursen vid ett annat tillfälle.

Praktikmatch, licensieringsmatch
För praktik- och licensieringsmatch gäller följande:

 • Godkänd praktikmatch: U15 och äldre
 • Godkänd licensieringsmatch: Förbundsseriematch där redan licensierad statistikförare för den officiella statistiken

Vid praktikmatcherna ska ett praktikkort ifyllas och signeras av förstedomaren. På praktikkortet finns instruktioner om hur statistiken vid praktikmatcherna ska redovisas för godkännande av en utbildare.