Hem / Tävling / Domare

Domare

Resultatrapportering

Resultatrapporteringen görs säsongen 2021/22 genom att man mailar in resultatet till MsvBDF: s kansli. Rapporteras in senast 24:00 matchdagen efter avslutad match.

Protokoll
Efter varje avslutad match skall matchprotokollet skickas med vanlig post eller skannas till administrerande förbund.

 

Arvoden och ersättningar

För Div 2 och Herrar/ Damer Senior så betalar MsvBDF ut domarersättningen två gånger i månaden. Domare som dömt match fyller i denna länk:

https://forms.gle/P7Z9VSzPtyL4uPdF9


Domare som genomgått och godkänts på:

Serie Nivå 2-4 Nivå 1 Matchledare A/B
Division 2 900 700 -
Division 3/Mortion 700 500 -
U18-19 600 400 -
U16-17 500 350 -
U15 400 300 200
U14 350 250 180
U13 (4x8 min) 300 200 150
EBC 6X5 200 150  100 kr

Om domare dömer ensam utgår 1½ arvode (ej EBC).

 

Div. 2 skall, så lång det är möjligt, dömas av lägst Distriktsdomare.

 

Reseersättning 18,50kr/milen.

 

Tramtamenten:
SBBF: s normer och utgår i enlighet med Riksidrottsförbundets bestämmelser vid längre resor är 50 km enkel väg, samt överstigande 4 timmar.

 

Heldag: 240kr
Halvdag 120kr

 

Domartillsättare

Domartillsättare säsongen 2021/22 är Kari Hyvönen.

Domartillsättaren tillsätter domare i Div 2 och Senior.

Ungdoms serierna sköts av föreningarna själva.

Kontaktuppgifter Domartillsättaren:
Mobil: 070-678 42 39

Bestämmelser om domare i distriktserier

Officiella spelregler (pdf)

 

Förstedomaren har till uppgift att kontrollera Tävlings- och Arrangemangsbestämmelser och rapportera ev. brister till MSvBDF.

 

Domare tillsätts av domartillsättaren i Div 2.
Se domartillsättare.

 

Kallelse

Domare kallas till match av hemmalaget tidigast 30 dagar före och senast 5 dagar före aktuellt matchdatum.

Kallelse kan med fördel ske med e-post - begär/se till att kvittens erhålls.

Åtgärder för domare:
Þ Rekommendation: Ordna så att kallelse kan tas emot via e-post.

 OmÞ kallelse inte kommit/meddelats 3 dagar före match: Ta reda på orsaken.

Þ Om kallelse inte överensstämmer med spelprogrammet: Ta reda på orsaken.

 

Återbud av domare

Återbud p g a orsak som domaren själv inte råder över, meddelas domartillsättaren. I annat fall ersätter domaren sig själv med annan domare ur domarförteckningen. Domarbyte som medför "dyrare" kostnader skall om möjligt meddelas hemmalaget före matchdag. Alla återbud meddelas domartillsättaren för godkännande.

 

Domarutrustning

Samtliga domare skall ha korrekt domarutrustning, dvs. grå tröja, svarta långbyxor, svarta strumpor och skor (§45.6.). Visselpipa. Domartröjan skall förses med SBBF:s officiella emblem och i förekommande fall även med kategorimärke (Tolkning 46:T1).

Domare skall vara omklädda i hallen 20 minuter före matchstart (§ 46.9.) (Tolkning 46:T2).

 

Kvittens för domare

Här finner ni en kvittens ni kan använda vid Domar uppdrag.

Klicka här

 

Nedladdning

Anmälan till bestraffning Ladda ner här.