Hoppa till sidans innehåll

2020! Nytt år och nya viktiga lagar för idrottsföreningar

07 JAN 2020 06:25
FN:s konvention om barnets rättig­heter, eller barn­konven­tionen som den också kallas, inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn. Från 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige.
  • Skapad: 07 JAN 2020 06:25

VAD ÄR BARNKONVENTIONEN?

Barn­konven­tionen är ett rätts­ligt bindande inter­nationellt avtal som slår fast att barn är indi­vider med egna rättig­heter, inte för­äldrars eller andra vuxnas ägo­delar. Den inne­håller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grund­läggande prin­ciper som alltid ska be­aktas när det handlar om frågor som rör barn:

  1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Från och med 1 januari 2020 ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har ideella uppdrag i föreningen samt har direkt och regelbunden kontakt med barn. Detta enligt beslut från Riksidrottsmötet 2019

Den enskilde ledaren ska begära utdrag från Polisen och visa upp det för sin förening. Föreningen är ansvarig för att kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Utdragen ska inte arkiveras av föreningen.

Här nedan hittar Ni länkar om tips och råd för idrottsföreningar när det gäller barnkonventionen och belastningsregistret.

 https://www.rf.se/RFarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/Barnkonventionenblirlag/

 https://barnensspelregler.se/

 https://www.idrottsforskning.se/tre-tips-till-din-forening-nar-barnkonventionen-blir-lag

 https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag/

Skribent: Lars Mikkelsson
Epost: Adressen Gömd


facebook twitter-icon YouTube icon button Instagram-icon 

 Min_Match_Banner_Nej_200X200

feucph3c1

Postadress:
Norrbottens BDF
Bastugatan 6
972 41 Luleå

Besöksadress:
Bastugatan 6, Luleå Energi Arena
972 41 Luleå

Kontakt:
Tel: 0706804848
E-post: This is a mailto link

Se all info