Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Kapitel 1


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Uppgift.

Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Basketbollförbundets stadgar, såsom Svenska Basketbollförbundets distriktsorgan arbeta i enlighet med Svenska Basketbollförbundets ändamål samt Förbundsmötets, Representantskapets och Förbundsstyrelsens beslut.

2 § Sammansättning.

Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Basketbollförbundet och som har sin hemvist inom distriktets geografiska område.

3 § Verksamhetsområde.

Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds verksamhet utövas inom Smålands och Blekinges Basketbolldistrikt som enligt 35 § i Svensk Basketbollförbundets stadgar omfattar Blekinge län, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län.

4 § Stadgar.

Ändringar av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av årsmöte för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund och skall godkännas av Svenska Basketbollförbundet.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet angivna röster vid årsmöte för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund.

5 § Beslutande organ.

Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds beslutande organ är årsmöte för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund och styrelse för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund.

Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds styrelse får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds styrelses arbetsområde.

6 § Verksamhetsår och räkenskapsår.

Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

7 § Sammansättning av styrelsen med mera.

Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män uppnås och att ungdomar ingår.

Uppdaterad: 22 JUN 2010 16:44 Skribent: Jovan Skundric


Postadress:
Småland-Blekinge BF
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress:
St Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:
Tel: 0704505480
E-post: basket@smalandsidrot...

Se all info