Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Kapitel 5


VALBEREDNING

19 § Sammansättning med mera.

Valberedningen består av ordföranden och 2 ledamöter valda av årsmöte för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund och antalet ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

20 § Åligganden.

Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmöte tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmöte för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds slut om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 4 veckor före årsmöte skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

21 § Förslagsrätt.

Föreningar får senast 6 veckor före årsmöte till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkterna 13 till 15 i 12 §.

Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmöte tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.

Uppdaterad: 22 JUN 2010 16:43 Skribent: Jovan Skundric


Postadress:
Småland-Blekinge BF
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress:
St Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:
Tel: 0704505480
E-post: basket@smalandsidrot...

Se all info