Hoppa till sidans innehåll

Seniorserierna säsongen 2022/23


2 000 kronor per lag.
Anmälningsavgift för spel i serierna skall vara distriktet tillhanda på bankgiro 253 - 3230 senast 2022-05-20 och kvitto skickas till föreningen som bevis på inbetald anmälningsavgift.

7 000 kronor per lag.
Serieavgift för spel i serierna där betalning sker mot faktura senast 2022-08-31.

2 000 kronor per lag.
Extra anmälningsavgift för anmälan till spel i serierna efter 2022-05-20 samt försenad inbetalning av ovanstående anmälnings- eller serieavgift.

2 000 kronor per lag.
Urdragning ur serierna senast 2022-08-15 och anmälningsavgiften tillfaller Småland-Blekinge BDF och eventuella extraavgifter återgår ej till föreningen.

9 000 kronor per lag.
Urdragning ur serierna under tiden 2022-08-16 --- 09-14.
Hela anmälnings- och serieavgiften tillfaller Småland-Blekinge BDF och eventuella extraavgifter återgår ej till föreningen.

18 000 kronor per lag.
Urdragning ur serierna från 2022-09-15 och senare.
Hela anmälnings- och serieavgiften tillfaller Småland-Blekinge BDF samt att förening faktureras på resterande belopp på 9 000 kronor och eventuella extraavgifter återgår ej till föreningen.

1 000 kronor per match.
Ändring av speldatum i serierna.
Faktureras förening ansvarig för ändringen.
Kostnadsfri ändring för matcher kan ske till 2022-09-14.

Utöver denna kostnad skall felande lag, om det är bortalag, mot faktura från hemmalaget erlägga hemmalagets verifierbara hallkostnader som påförs förening av hallägare ifall hall inte kan avbokas och som direkt hänskjuts till ändring av speldatum.

500 kronor per match.
Ej inrapporterat slutresultat i direkt anslutning till matchslut.
Hemmalag i serierna faktureras för ovanstående administrativa fel.

200 kronor per match.
Ej godkänt sekretariat.
Ej korrekt ifyllt matchprotokoll.
Ej inskickat matchprotokoll, via e-post som PDF-fil eller via brev, i tid så att det är Småland-Blekinge BDF tillhanda senast onsdag direkt efter spelad omgång.
Hemmalag i serierna faktureras för ovanstående administrativa fel.

500 kronor per match.
Ej på plats för domaruppdrag i serierna.
Felande domare faktureras administrationskostnaden.

6 000 kronor per match.
Walk-Over i serierna som faktureras felande förening.
Utöver denna kostnad skall felande förening mot faktura erlägga det andra lagets hall- och domarkostnader samt i förekommande fall resekostnader.

1 000 kronor per match.
Avgift uttages av vinnande lag med olicensierad spelare som har deltagit i matchen och felande lag förlorar matchen med 20-0 / 0-20.
Avgift uttages av förlorande lag som spelar med olicensierade spelare och uppnått matchresultat gäller.
Avgift uttages av båda lagen om fall uppstår att båda lagen spelar med olicensierade spelare där uppnått matchresultat gäller.

1 000 kronor per match.
Protestavgift i serierna.
Förening som har inlämnat en skriftlig protest tillsammans med undertecknat matchprotokoll av protesterande lags kapten faktureras beloppet.
Beloppet återgår till föreningen om protesten går igenom.
Om protest ej går igenom tillfaller beloppet Småland-Blekinge BDF.

Uppdaterad: 28 AUG 2018 14:27 Skribent: Jovan Skundric


Postadress:
Småland-Blekinge BF
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress:
St Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:
Tel: 0704505480
E-post: basket@smalandsidrot...

Se all info